Hlavní obsah

ли́чный

Přídavné jméno-ая, -ое; -чен, -чна

  1. osobní, individuálníли́чное прису́тствиеosobní přítomnost
  2. osobní, soukromý, privátníли́чное иму́ществоsoukromý majetekли́чное де́лоsoukromá věcли́чная перепи́скаosobní korespondence

Přídavné jméno-ая, -ое; -чен, -чна

  1. ли́чные местоиме́ния ling.osobní zájmena

Vyskytuje se v

вещь: ли́чные ве́щиosobní věci

бума́га: (ли́чные) бума́гиosobní doklady

вручи́ть: вручи́ть что ли́чноdoručit co osobně

гигие́на: ли́чная гигие́наosobní hygiena

знако́мый: ли́чно знако́мыйosobně známý

соста́в: ли́чный соста́вzaměstnanci, personál

яви́ться: яви́ться ли́чноpřijít osobně

сугу́бо: сугу́бо ли́чное мне́ниеčistě osobní názor

data: osobní dataли́чные да́нные

doklad: osobní dokladyли́чные докуме́нты

osobní: osobní svobodaли́чная свобо́да

pohovor: osobní pohovorли́чное собесе́дование

prohlídka: osobní prohlídkaли́чный досмо́тр

soukromý: soukromý majetekча́стное/ли́чное иму́щество

soukromý: soukromý názorли́чное мне́ние

spis: osobní spisли́чное де́ло

stráž: osobní/tělesná strážли́чная охра́на

styk: osobní stykли́чный конта́кт

svoboda: osobní svobodaли́чная свобо́да

unie: personální unieли́чная у́ния

věc: osobní věciли́чные ве́щи

zájem: osobní zájemли́чный интере́с

doručit: doručit do vlastních rukouвручи́ть ли́чно

hlásit se: hlásit se osobněяви́ться ли́чно

hygiena: osobní hygienaли́чная гигие́на

kouzlo: osobní kouzloхари́зма, ли́чное обая́ние

osobně: Znám ho osobně.Я его́ ли́чно зна́ю.

osobní: osobní kouzloли́чное обая́ние

osobní: množství pro osobní potřebuма́сса для ли́чного по́льзования

osobní: osobní tajemník/lékařли́чный секрета́рь/врач

podpis: vlastnoruční/vlastní podpisсобственнору́чная/ли́чная по́дпись

pohnutka: z osobních pohnutekпо ли́чным соображе́ниям

přesvědčit se: přesvědčit se na vlastní kůžiубеди́ться на ли́чном о́пыте

přesvědčit se: osobně se přesvědčitли́чно убеди́ться

soukromý: soukromý životли́чная/ча́стная жизнь

tajemník: osobní tajemníkли́чный/персона́льный помо́щник/секрета́рь

účast: osobní účastли́чное уча́стие

vlastnictví: soukromé vlastnictvíли́чное иму́щество

vlastnoruční: vlastnoruční podpisли́чная по́дпись, авто́граф

vyřizovat: vyřizovat osobněоформля́ть ли́чно

zájmeno: osobní/zvratná/ukazovací zájmenaли́чные/возвра́тные/указа́тельные местоиме́ния

znát: znát koho osobněзнать кого в лицо́, знать кого ли́чно