Hlavní obsah

lékař

Podstatné jméno, rod mužský

  • врач, до́кторdětský lékařде́тский врачkožní lékařдермато́лог, ко́жный врачoční lékařокули́ст, глазно́й врачzavolat lékařeвы́звать врача́jít k lékařiидти́ к врачу́soukromý lékařврач ча́стной пра́ктикиzubní lékařданти́ст, зубно́й врач

Vyskytuje se v

dětský: педиа́трdětský lékař

kožní: ко́жный врач, дермато́логkožní lékař

obvodní: участко́вый врачobvodní lékař

oční: глазно́й врач, окули́стoční lékař

praktický: врач-терапе́втpraktický lékař

sloužící: дежу́рный врачsloužící lékař

ženský: гинеко́лог, же́нский врачženský lékař gynekolog

atestovaný: врач получи́вший аттеста́циюatestovaný lékař

další: усоверше́нствование враче́йdalší vzdělávání lékařů

dát se: показа́ться врачу́dát se prohlédnout (u lékaře)

doporučení: назначе́ние/рекоменда́ция врача́doporučení lékaře

jít: сбе́гать за до́ктором/пи́вомjít pro lékaře/pivo

objednat: записа́ться на приём к врачу́objednat se k lékaři

ordinace: кабине́т врача́ терапе́втаordinace praktického lékaře

ordinovat: Врач принима́ет на дому́.Lékař ordinuje doma.

osobní: ли́чный секрета́рь/врачosobní tajemník/lékař

ošetřující: леча́щий врачošetřující lékař

pro: идти́ за врачо́мjít pro lékaře

přivést: привести́ врача́přivést lékaře

radit se: сове́товаться с врачо́мradit se s lékařem

revizní: врач-экспе́ртrevizní lékař

slavný: изве́стный полково́дец/худо́жник/врачslavný vojevůdce/umělec/lékař

veterinární: ветвра́чveterinární lékař

vyšetřit: Врач осмотре́л/обсле́довал больно́го.Lékař vyšetřil pacienta.

závodní: заводско́й врачzávodní lékař

zkušený: о́пытный/зна́ющий врачzkušený lékař

зубно́й: зубно́й врачzubní lékař, zubař

наблюде́ние: под наблюде́нием врача́pod dohledem lékaře

вы́звать: вы́звать врача́zavolat lékaře

вы́йти: вы́йти за врача́vdát se za lékaře

записа́ться: записа́ться к врачу́objednat se k lékaři

пригласи́ть: пригласи́ть врача́zavolat lékaře

приём: приём врача́kontrola u lékaře

смотре́ть: Врач смо́трит больно́го.Lékař vyšetřuje nemocného.

lékař: врач ча́стной пра́ктикиsoukromý lékař