Hlavní obsah

вы́звать

Vyskytuje se v

ковёр: pozvat na koberečekвы́звать на ковёр

дуэ́ль: vyzvat na soubojвы́звать на дуэ́ль

эле́ктрик: zavolat elektrikářeвы́звать эле́ктрика

soucit: vzbudit soucit u kohoвы́звать сочу́вствие в ком

ambulance: zavolat ambulanciвы́звать ско́рую (по́мощь)

lékař: zavolat lékařeвы́звать врача́

pobouření: vyvolat všeobecné pobouřeníвы́звать всео́бщее возмуще́ние

podráždit: podráždit zvědavostвозбуди́ть/вы́звать любопы́тство

přivolat: přivolat výtah/záchrankuвы́звать лифт/ско́рую по́мощь

reakce: vyvolat reakciвы́звать реа́кцию/о́тклик

souboj: vyzvat na soubojвы́звать на дуэ́ль

tabule: vyvolat žáka k tabuliвы́звать ученика́ к доске́

výtah: přivolat výtahвы́звать лифт

vyvolat: vyvolat dojemвы́звать впечатле́ние

výzva: dostavit se na výzvuприбы́ть по вы́зову

záchranka: zavolat záchrankuвы́звать ско́рую

zavolat: zavolat o pomocвы́звать на по́мощь

zmatek: vyvolat zmatekвы́звать ха́ос

kobereček: zavolat si na kobereček kohoвы́звать на ковёр кого

odezva: vyvolat odezvuвы́звать о́тклик

ohlas: vyvolat ohlasвы́звать о́тклик

pozvat: pozvat na koberečekвы́звать на ковёр

вы́звать: zavolat lékařeвы́звать врача́