Hlavní obsah

přítel

Vyskytuje se v

čtyřnohý: přen. čtyřnohý přítelчетвероно́гий друг

drahý: Drazí přátelé!Дороги́е друзья́!

důvěrný: důvěrný přítelбли́зкий друг

nerozlučný: nerozluční přáteléнеразлу́чные друзья́

opustit: opustit staré přáteleпоки́нуть ста́рых друзе́й

představit: Dovolte mi, abych vám představila svého přítele.Разреши́те предста́вить вам моего́ дру́га.

připomenout: připomenout starého příteleприпо́мнить ста́рого дру́га

řadit: řadit koho mezi své přáteleотноси́ть кого к свои́м друзья́м, счита́ть кого свои́м дру́гом

starý: starý přítelда́вний друг

zklamat: zklamat přáteleразочарова́ть друзе́й

zradit: zradit příteleпреда́ть дру́га

poznat: V nouzi poznáš přítele.Друг познаётся в беде́.

друг: друг до́маrodinný přítel

челове́к: молодо́й челове́кmladý muž, mladík, přítel intimní - ženy ap.

четвероно́гий: четвероно́гий другčtyřnohý přítel pes

дорого́й: Дороги́е друзья́!Drazí přátelé!

друг: закады́чный другdůvěrný přítel

зайти́: зайти́ к прия́телюstavit se u přítele

обрести́: обрести́ друзе́йzískat přátele

перепи́ска: быть в перепи́ске с дру́гомdopisovat si s přítelem

счита́ть: счита́ть кого дру́гомpokládat koho za přítele

вода́: водо́й не разольёшь когоkdo jsou přátelé na život a na smrt

друг: Не име́й сто рубле́й, а име́й сто друзе́й.Je lepší mít sto přátel než sto rublů.

тётка: Го́лод не тётка.Hlad je špatný přítel.