Hlavní obsah

přítel

Vyskytuje se v

čtyřnohý: přen. čtyřnohý přítelчетвероно́гий друг

důvěrný: důvěrný přítelбли́зкий друг

nerozlučný: nerozluční přáteléнеразлу́чные друзья́

opustit: opustit staré přáteleпоки́нуть ста́рых друзе́й

představit: Dovolte mi, abych vám představila svého přítele.Разреши́те предста́вить вам моего́ дру́га.

připomenout: připomenout starého příteleприпо́мнить ста́рого дру́га

řadit: řadit koho mezi své přáteleотноси́ть кого к свои́м друзья́м, счита́ть кого свои́м дру́гом

starý: starý přítelда́вний друг

zklamat: zklamat přáteleразочарова́ть друзе́й

zradit: zradit příteleпреда́ть дру́га

poznat: V nouzi poznáš přítele.Друг познаётся в беде́.

друг: rodinný přítelдруг до́ма

четвероно́гий: čtyřnohý přítel pes четвероно́гий друг

ближа́йший: nejbližší přítelближа́йший прия́тель

зайти́: stavit se u příteleзайти́ к прия́телю

обрести́: získat přáteleобрести́ друзе́й

перепи́ска: dopisovat si s přítelemбыть в перепи́ске с дру́гом

счита́ть: pokládat koho za příteleсчита́ть кого дру́гом

вода́: kdo jsou přátelé na život a na smrtводо́й не разольёшь кого

сойти́сь: Stali se velmi blízkými přáteli.Им удало́сь сойти́сь на коро́ткую но́гу.

тётка: Hlad je špatný přítel.Го́лод не тётка.

přítel: Vážení přátelé!Уважа́емые друзья́!