Hlavní obsah

přítel

Vyskytuje se v

čtyřnohý: přen. čtyřnohý přítelчетвероно́гий друг

drahý: Drazí přátelé!Дороги́е друзья́!

důvěrný: důvěrný přítelбли́зкий друг

nerozlučný: nerozluční přáteléнеразлу́чные друзья́

opustit: opustit staré přáteleпоки́нуть ста́рых друзе́й

představit: Dovolte mi, abych vám představila svého přítele.Разреши́те предста́вить вам моего́ дру́га.

připomenout: připomenout starého příteleприпо́мнить ста́рого дру́га

řadit: řadit koho mezi své přáteleотноси́ть кого к свои́м друзья́м, счита́ть кого свои́м дру́гом

starý: starý přítelда́вний друг

zklamat: zklamat přáteleразочарова́ть друзе́й

zradit: zradit příteleпреда́ть дру́га

poznat: V nouzi poznáš přítele.Друг познаётся в беде́.