Hlavní obsah

nutný

Vyskytuje se v

pokládat: полага́ть необходи́мым/ну́жным чтоpokládat za nutné co

zlo: неизбе́жное злоnutné zlo

прийти́сь: Придётся ждать.Je nutné čekat.

nutný: необходи́мая защи́таpráv. nutná obrana