Hlavní obsah

интере́с

Podstatné jméno, rod mužský

  1. к кому/чему zájem o koho/co o práci, o dítě ap.слу́шать без интере́саposlouchat bez zájmu
  2. hovor.prospěch, zájem, užitek
  3. zajímavost, přitažlivost, poutavost vyprávění ap.
  4. význam, důležitost, závažnost úkolu ap.
  5. интере́сы zájmy, potřeby společnosti ap.защища́ть свои́ интере́сыhájit své zájmy

Podstatné jméno, rod mužský

  1. в интере́сах кого/чего v zájmu koho/čeho věci, školy ap.

Vyskytuje se v

пи́ковый: оста́ться при пи́ковом интере́сеpřijít zkrátka, ostrouhat, vyjít naprázdno

eminentní: исключи́тельный интере́с к чемуeminentní zájem na čem, o co

kroužek: кружки́ по интере́самzájmové kroužky

střet: столкнове́ние интере́совpráv. střet zájmů

zájem: ли́чный интере́сosobní zájem

budit: вызыва́ть интере́сbudit zájem

hájit: защища́ть свои́ интере́сыhájit své zájmy

jednota: о́бщность интере́совjednota zájmů

nezájem: из-за отсу́тствия интере́саpro nezájem

projevovat: пока́зывать интере́с к де́луprojevovat zájem o věc

živý: живо́й интере́сživý zájem

интере́с: слу́шать без интере́саposlouchat bez zájmu