Hlavní obsah

вы́ступить

Vyskytuje se v

projev: pronést projevвы́ступить с ре́чью

vystoupit: vystoupit s projevemвы́ступить с докла́дом

vystoupit: vystoupit s požadavkemвы́ступить с тре́бованием

obrana: vystoupit na čí obranu koho/čehoвы́ступить в защи́ту кого