Hlavní obsah

správně

Vyskytuje se v

správní: Верхо́вный администрати́вный судNejvyšší správní soud

zcela: соверше́нно ве́рноzcela správně

členění: администрати́вное деле́ниеúzemně-správní členění

heslo: неве́рный паро́льnesprávné heslo

chlapík: сла́вный па́реньprima/správný chlapík

nesprávný: непра́вильный отве́тnesprávná odpověď

správný: пра́вильное реше́ние зада́чиsprávné řešení úkolu

výpočet: пра́вильный/плохо́й расчётsprávný/chybný výpočet

výslovnost: пра́вильное/чёткое произноше́ниеsprávná/zřetelná výslovnost

konec: пра́вильно подойти́ к де́луchytit věc za správný konec

рациона́льный: рациона́льное пита́ниеsprávná výživa

нала́живаться: жизнь нала́живаетсяživot se vrací do správných kolejí

пра́вильный: пра́вильное произноше́ниеsprávná výslovnost

рост: что не по ро́стуco nesedí, nemá správnou velikost

соверше́нно: соверше́нно ве́рноzcela správně

э́тот: Сел не в э́тот ваго́н.Nasedl do nesprávného vagonu.

плечо́: го́лову на плеча́х име́тьmít hlavu na správném místě, chovat se rozumně

správně: Пра́вильно!, (Соверше́нно) ве́рно!Správně! správná odpověď