Hlavní obsah

psací

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

stroj: psací strojпи́шущая маши́нка

potřeba: psací potřebyпи́сьменные принадле́жности

přepsat: přepsat na psacím strojiперепеча́тать

маши́нка: psací strojпи́шущая маши́нка

пи́счий: psací peraпи́счие пе́рья

пи́сьменный: psací stůlпи́сьменный стол

пи́шущий: přenosný psací strojпортати́вная пи́шущая маши́нка

принадле́жность: psací potřebyпи́сьменные принадле́жности

ту́мба: postranní skříňka se zásuvkami k psacímu stoluту́мба пи́сьменного стола́

psací: psací potřebaпи́сьменный прибо́р