Hlavní obsah

stroj

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (zařízení) маши́на, стано́к, аппара́тsecí strojсе́ялкаobráběcí strojметаллоре́жущий стано́кparní strojпарова́я маши́наpsací strojпи́шущая маши́нкаposilovací strojтренажёр, силова́я ста́нцияstroj časuмаши́на вре́мени
  2. (dopr. prostředek) маши́на

Vyskytuje se v

parní: parní strojпарова́я маши́на

pekelný: pekelný strojа́дская маши́на, бо́мба-посы́лка

plnicí: plnicí strojразли́вочная маши́на

posilovací: sport. posilovací strojтренажёр, силова́я ста́нция

psací: psací strojпи́шущая маши́н(к)а

secí: zeměd. secí strojсе́ялка

snovací: text. snovací strojснова́льная маши́на

balicí: balicí strojукла́дочная маши́на

činnost: činnost strojeход маши́ны

hoblovací: hoblovací strojстрога́льный стано́к, электроруба́нок

kopírovací: kopírovací strojкопирова́льный аппара́т

obráběcí: obráběcí strojотрезно́й/обраба́тывающий стано́к, стано́к для ре́зки

pletací: pletací strojвяза́льная маши́на

prázdno: Stroj běží na prázdno.Маши́на рабо́тает вхолосту́ю.

předvést: předvést chod strojeпродемонстри́ровать рабо́ту маши́ны

přepsat: přepsat na psacím strojiперепеча́тать

sázecí: polygr. sázecí strojнабо́рная маши́на

strojit: strojit vánoční stromečekнаряжа́ть ёлку

šicí: šicí strojшве́йная маши́на

tvářecí: tvářecí strojформо́вочная маши́на

zvětšit: zvětšit výkon strojeповы́сить мо́щность маши́ны

маши́на: вычисли́тельная маши́наpočítač, počítací stroj

маши́нка: пи́шущая маши́нкаpsací stroj

пи́шущий: пи́шущая маши́н(к)аpsací stroj

силово́й: силово́й тренажёрposilovací stroj

шве́йный: шве́йная маши́наšicí stroj

автома́т: рабо́тать как автома́тpracovat jako stroj

маши́нка: шить на маши́нкеšít na (šicím) stroji