Hlavní obsah

stroj

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (zařízení) маши́на, стано́к, аппара́тsecí strojсе́ялкаsázecí strojнабо́рная маши́наobráběcí strojметаллоре́жущий стано́кparní strojпарова́я маши́наpsací strojпи́шущая маши́нкаposilovací strojтренажёр, силова́я ста́нцияstroj časuмаши́на вре́мени
  2. (dopr. prostředek) маши́на

Vyskytuje se v

parní: парова́я маши́наparní stroj

pekelný: а́дская маши́на, бо́мба-посы́лкаpekelný stroj

plnicí: разли́вочная маши́наplnicí stroj

posilovací: тренажёр, силова́я ста́нцияsport. posilovací stroj

psací: пи́шущая маши́н(к)аpsací stroj

rozmnožovací: копирова́льный аппара́т, копи́рrozmnožovací stroj

secí: се́ялкаzeměd. secí stroj

snovací: снова́льная маши́наtext. snovací stroj

balicí: укла́дочная маши́наbalicí stroj

činnost: ход маши́ныčinnost stroje

hoblovací: строга́льный стано́к, электроруба́нокhoblovací stroj

kopírovací: копирова́льный аппара́тkopírovací stroj

napsat: отпеча́тать на маши́нкеnapsat na stroji

obráběcí: отрезно́й/обраба́тывающий стано́к, стано́к для ре́зкиobráběcí stroj

pletací: вяза́льная маши́наpletací stroj

předvést: продемонстри́ровать рабо́ту маши́ныpředvést chod stroje

přepsat: перепеча́татьpřepsat na psacím stroji

sázecí: набо́рная маши́наpolygr. sázecí stroj

strojit: наряжа́ть ёлкуstrojit vánoční stromeček

šicí: шве́йная маши́наšicí stroj

tvářecí: формо́вочная маши́наtvářecí stroj

zvětšit: повы́сить мо́щность маши́ныzvětšit výkon stroje

маши́на: вычисли́тельная маши́наpočítač, počítací stroj

маши́нка: пи́шущая маши́нкаpsací stroj

пи́шущий: портати́вная пи́шущая маши́нкаpřenosný psací stroj

силово́й: силово́й тренажёрposilovací stroj

шве́йный: шве́йная маши́наšicí stroj

автома́т: рабо́тать как автома́тpracovat jako stroj

stroj: се́ялкаsecí stroj