Hlavní obsah

strojit

Vyskytuje se v

parní: парова́я маши́наparní stroj

pekelný: а́дская маши́на, бо́мба-посы́лкаpekelný stroj

plnicí: разли́вочная маши́наplnicí stroj

posilovací: тренажёр, силова́я ста́нцияsport. posilovací stroj

psací: пи́шущая маши́н(к)аpsací stroj

rozmnožovací: копирова́льный аппара́т, копи́рrozmnožovací stroj

secí: се́ялкаzeměd. secí stroj

snovací: снова́льная маши́наtext. snovací stroj

stroj: се́ялкаsecí stroj

balicí: укла́дочная маши́наbalicí stroj

činnost: ход маши́ныčinnost stroje

hoblovací: строга́льный стано́к, электроруба́нокhoblovací stroj

kopírovací: копирова́льный аппара́тkopírovací stroj

obráběcí: отрезно́й/обраба́тывающий стано́к, стано́к для ре́зкиobráběcí stroj

pletací: вяза́льная маши́наpletací stroj

předvést: продемонстри́ровать рабо́ту маши́ныpředvést chod stroje

sázecí: набо́рная маши́наpolygr. sázecí stroj

šicí: шве́йная маши́наšicí stroj

tvářecí: формо́вочная маши́наtvářecí stroj

zvětšit: повы́сить мо́щность маши́ныzvětšit výkon stroje

маши́на: вычисли́тельная маши́наpočítač, počítací stroj

маши́нка: пи́шущая маши́нкаpsací stroj

пи́шущий: портати́вная пи́шущая маши́нкаpřenosný psací stroj

силово́й: силово́й тренажёрposilovací stroj

шве́йный: шве́йная маши́наšicí stroj

автома́т: рабо́тать как автома́тpracovat jako stroj

strojit: наряжа́ть ёлкуstrojit vánoční stromeček