Hlavní obsah

маши́на

Vyskytuje se v

пи́шущий: psací strojпи́шущая маши́н(к)а

поиско́вый: vyhledávací programпоиско́вая систе́ма/маши́на

ротацио́нный: rotačka ротацио́нная маши́на

стира́льный: pračkaстира́льная маши́на

шве́йный: šicí strojшве́йная маши́на

посудомо́ечный: myčka nádobíпосудомо́ечная маши́на

расхо́довать: To auto strašně žere.Э́та маши́на сли́шком мно́го расхо́дует.

стира́ть: prát prádlo v pračceстира́ть бельё в маши́не

buben: buben pračkyбараба́н стира́льной маши́ны

koncový: koncové světlo (automobilu)за́дний фона́рь (маши́ны)

parní: parní strojпарова́я маши́на

pekelný: pekelný strojа́дская маши́на, бо́мба-посы́лка

plnicí: plnicí strojразли́вочная маши́на

pračka: automatická pračkaавтомати́ческая стира́льная маши́на

psací: psací strojпи́шущая маши́н(к)а

registrační: odb. registrační pokladnaконтро́льно-ка́ссовая маши́на

snovací: text. snovací strojснова́льная маши́на

stroj: sázecí strojнабо́рная маши́на

vodní: vodní čerpadloводоподъёмная маши́на

vůz: hasičský vůzпожа́рная маши́на

zloděj: zloděj autуго́нщик (маши́н)

žlutý: dopr. žlutí anděléавари́йная слу́жба, маши́на авари́йной слу́жбы

auto: nákladní autoгрузови́к, грузова́я маши́на

balicí: balicí strojукла́дочная маши́на

činnost: činnost strojeход маши́ны

hever: nadzdvihnout vůz heveremподня́ть маши́ну домкра́том

klíč: klíč od auta/domuключ от маши́ны/до́ма

kropicí: kropicí vůzполи́вочная маши́на

myčka: myčka nádobíпосудомо́ечная маши́на

nastartovat: nastartovat autoзавести́ маши́ну

opilost: řídit v opilostiвести́ маши́ну в пья́ном состоя́нии

pletací: pletací strojвяза́льная маши́на

porazit: Porazilo ho auto.Его́ сби́ла маши́на.

porouchat se: Porouchalo se nám auto.У нас слома́лась маши́на.

prát: prát prádlo v pračceстира́ть бельё в маши́не

pronajmout si: pronajmout si auto/klavírвзять маши́ну/пиани́но напрока́т

předvést: předvést chod strojeпродемонстри́ровать рабо́ту маши́ны

převrátit: převrátit auto na střechuпереверну́ть маши́ну на кры́шу

přistavit: přistavit auto ke vchoduпода́ть маши́ну к подъе́зду

řidič: řidič auta/autobusuводи́тель маши́ны/авто́буса

řídit: Umíš řídit?Ты уме́ешь води́ть маши́ну?

sanitní: sanitní vozidloмаши́на ско́рой по́мощи

sázecí: polygr. sázecí strojнабо́рная маши́на

sjet: Sjedu pro vás autem.Я зае́ду за ва́ми на маши́не.

smyk: Auto dostalo smyk.Маши́на пошла́ ю́зом., Маши́ну занесло́.

šicí: šicí strojшве́йная маши́на

šňůra: šňůra autверени́ца маши́н

tvářecí: tvářecí strojформо́вочная маши́на

ukrást: ukrást autoугна́ть маши́ну

vrak: vrak letadla/autaобло́мки самолёта/маши́ны

zaparkovat: zaparkovat autoприпаркова́ть маши́ну

zvětšit: zvětšit výkon strojeповы́сить мо́щность маши́ны

маши́на: počítač, počítací strojвычисли́тельная маши́на