Hlavní obsah

vůz

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (auto) (авто)маши́наslužební vůzслуже́бная маши́наpopelářský vůzмусорово́зstěhovací vůzме́бельный фурго́нhasičský vůzпожа́рная маши́наvůz rychlé lékařské pomociмаши́на ско́рой по́мощиchladicí/mrazicí vůzавторефрижера́торdodávkový vůzпика́пobrněný vůzбронемаши́на, броневи́к
  2. (vagon) ваго́нnákladní/osobní vůzтова́рный/пассажи́рский ваго́нvůz první/druhé třídyмя́гкий/жёсткий ваго́нřadit vozyсортирова́ть ваго́ныjídelní vůzваго́н-рестора́нspací vůzспа́льный ваго́н
  3. (povoz) воз, теле́га, пово́зкаpohřební vůzпохоро́нные дро́ги, погреба́льная пово́зка

Vyskytuje se v

cisternový: cisternový vůzавтоцисте́рна

chladírenský: chladírenský vůzрефрижера́тор

jídelní: jídelní vůzваго́н-рестора́н

lůžkový: lůžkový vůzспа́льный ваго́н

místenkový: místenkový vůzплацка́ртный ваго́н

první: vůz první třídyмя́гкий ваго́н

přenosový: přenosový vůzПТС, передвижна́я телевизио́нная ста́нция

restaurační: restaurační vůzваго́н-рестора́н

spací: spací vůzспа́льный ваго́н

stěhovací: stěhovací vůzфурго́н, мебелово́з

u: páté kolo u vozuпя́тое колесо́ в теле́ге

hever: nadzdvihnout vůz heveremподня́ть маши́ну домкра́том

kropicí: kropicí vůzполи́вочная маши́на

lehátkový: žel. lehátkový vůzспа́льный ваго́н

obrněný: obrněný vůzброневи́к

pancířový: pancéřový vůzброниро́ванный автомоби́ль

posypový: posypový vůzразбра́сыватель со́ли и песка́

předváděcí: předváděcí vůzшоу-ка́р

servisní: servisní vůzавтомоби́ль техпо́мощи

užitkový: užitkový vůzкомме́рческий автомоби́ль

zadek: zadek vozuзад автомоби́ля

železniční: železniční přejezd/doprava/most/trať/vůzжелезнодоро́жный перее́зд/тра́нспорт/мост/путь/ваго́н

kolo: páté kolo u vozuпя́тое колесо́ в теле́ге

koza: Já o voze a ty o koze.Ты ему́ про Фо́му, он тебе́ про Ерёму.

o: Já o koze, ty o voze.Я тебе́ про Фо́му, а ты мне про Ерёму.

pátý: být páté kolo u vozu zbytečný, nepotřebnýбыть пя́тым колесо́м в теле́ге