Hlavní obsah

rozmnožovací

Přídavné jméno

  1. (k množení živočichů) репродукти́вныйrozmnožovací schopnostспосо́бность к размноже́нию
  2. (k množení textu) копирова́льный, мно́жительныйrozmnožovací strojкопирова́льный аппара́т, копи́р

Vyskytuje se v

rozmnožovací: спосо́бность к размноже́ниюrozmnožovací schopnost