Hlavní obsah

исто́рия

Vyskytuje se v

вли́пнуть: dostat se do bryndyвли́пнуть в исто́рию

войти́: vejít do domu/historieвойти́ в дом/исто́рию

интересова́ться: zajímat se o historiiинтересова́ться исто́рией

посо́бие: učebnice dějepisuпосо́бие по исто́рии

umění: dějiny uměníисто́рия иску́сства

banální: banální příběhтривиа́льная исто́рия

humorný: humorný příběhсмешна́я исто́рия

milostný: milostný příběhлюбо́вная исто́рия

opravdový: opravdový příběhи́стинная исто́рия

složit: složit zkoušku z dějepisuсдать исто́рию

zapsat se: zapsat se do dějinвойти́ в исто́рию

dějiny: přen. vejít do dějinвойти́ в исто́рию

úzké: dostat se do úzkýchпопа́сть впроса́к/в переплёт/в исто́рию

исто́рия: chorobopis исто́рия боле́зни