Hlavní obsah

znalost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (obeznámenost) зна́ние, осведомлённость о чём
  2. (souhrn vědomostí) зна́ниеznalost práce s počítačemкомпью́терная гра́мотностьjazykové znalostiзна́ние языко́вznalost čtení a psaníгра́мотность

Vyskytuje se v

encyklopedický: энциклопеди́ческие зна́нияencyklopedické znalosti

pasivní: пасси́вное зна́ние языка́pasivní znalost jazyka

bídný: убо́гие зна́нияbídné znalosti

požadovaný: тре́буемые зна́нияpožadované znalosti

prohloubit: углуби́ть свои́ зна́нияprohloubit své znalosti

пове́рхностный: пове́рхностные зна́нияpovrchní znalosti

znalost: гра́мотностьznalost čtení a psaní