Hlavní obsah

стол

Podstatné jméno, rod mužský-а́

  1. stůlобе́денный столjídelní stůlоперацио́нный столoperační stůl рабо́чий столplocha na monitoruПодава́йте к столу́.Servirujte. jídlo
  2. strava, jídlo, potrava
  3. oddělení, oddíl

Podstatné jméno, rod mužský-а́

  1. кру́глый стол kulatý stůl

Podstatné jméno, rod mužský-а́

Vyskytuje se v

пода́ть: prostřít, dát na stůl jídlo ap.пода́ть на стол

стол: kulatý stůlкру́глый стол

шве́дский: švédská bednaшве́дский стол

зака́з: příjem objednávekстол зака́зов

нахо́дка: ztráty a nálezyбюро́/стол нахо́док

обо́и: tapeta na plochu (obrazovky) обо́и для рабо́чего стола́

писа́ть: psát do šuplíkuписа́ть в стол

пи́сьменный: psací stůlпи́сьменный стол

за: sedět u stoluсиде́ть за столо́м

из-под: vylézt zpod stoluвы́лезти из-под стола́

квадра́тный: čtvercový stůlквадра́тный стол

на: na stoleна столе́

обе́денный: jídelní stůlобе́денный стол

пелена́ние: přebalovací pultстол для пелена́ния

со: ze stoluсо стола́

ту́мба: postranní skříňka se zásuvkami k psacímu stoluту́мба пи́сьменного стола́

убра́ть: sklidit ze stolu nádobíубра́ть посу́ду со стола́

přebalovací: přebalovací pultпелена́льный сто́л(ик)

strava: vegetariánská stravaвегетариа́нское пита́ние, přen. вегетариа́нский стол

stůl: med. operační stůlоперацио́нный стол

švédský: gastr. švédský stůlшве́дский стол

chystat: chystat na stůlсобира́ть на стол

jednací: jednací stůlстол перегово́ров

jídelní: jídelní stůlобе́денный стол

kulečníkový: kulečníkový stůlбилья́рдный стол

odejít: odejít od stoluудали́ться от стола́

operační: operační stůlоперацио́нный стол

osoba: stůl pro dvě osobyстол на двои́х

pěst: uhodit pěstí do stoluуда́рить кулако́м по столу́

prostírat: prostírat na stůlнакрыва́ть на стол, сервирова́ть стол

prostřený: prostřený stůlнакры́тый стол

psací: psací stůlпи́сьменный стол

psát: psát do šuplíkuписа́ть в стол

pult: přebalovací pultпелена́льный сто́л(ик)

roh: roh stoluу́гол стола́

sednout: sednout (si) ke stoluсесть за стол

tapeta: tapeta pracovní plochyобо́и для рабо́чего стола́

třísknout: třísknout pěstí do stoluуда́рить кулако́м по столу́

usednout: usednout za volant/ke stoluсесть за руль/за стол

vstát: vstát od stoluвстать из-за стола́

zasedací: zasedací pořádek hostů u stoluрасса́дка госте́й за столо́м

zvednout se: zvednout se od stoluвстать от стола́

prohýbat se: Stoly se prohýbají pod jídlem.Столы́ ло́мятся от яств.

šuple: psát do šuplíkuписа́ть в стол

válet se: válet se smíchyсмея́ться до упа́ду, быть под столо́м от сме́ха, валя́ться со́ смеху

накры́ть: prostřít stůlнакры́ть (на) стол