Hlavní obsah

пи́сьменный

Přídavné jméno-ая, -ое

  • písemný, psacíв пи́сьменной фо́рмеpísemněпи́сьменный столpsací stůlпи́сьменный прибо́рpsací potřeba

Vyskytuje se v

принадле́жность: пи́сьменные принадле́жностиpsací potřeby

ту́мба: ту́мба пи́сьменного стола́postranní skříňka se zásuvkami k psacímu stolu

práce: пи́сьменная рабо́таpísemná práce

psací: пи́сьменный прибо́рpsací potřeba

zkouška: пи́сьменный/у́стный экза́менpísemná/ústní zkouška

odpovědět: отве́тить пи́сьменноodpovědět písemně

potřeba: пи́сьменные принадле́жностиpsací potřeby

potvrdit: подтверди́ть пи́сьменноpotvrdit písemně

sdělení: у́стное/пи́сьменное сообще́ниеústní/písemné sdělení

vyjádření: пи́сьменное объясне́ние сторо́нpísemné vyjádření stran

vyrozumět: пи́сьменно извести́тьpísemně vyrozumět

záruka: пи́сьменная/правова́я/ба́нковская гара́нтияpísemná/právní/bankovní záruka

zažádat: пода́ть пи́сьменное заявле́ниеpísemně zažádat

žádost: изложи́ть заявле́ние в пи́сьменной фо́рмеpodat žádost písemně

пи́сьменный: пи́сьменный столpsací stůl