Hlavní obsah

со

Předložka

  • se, ze před slovem začínajícím dvěma souhláskamiсо стола́ze stoluсо дня на деньze dne na denсо мнойse mnou

Vyskytuje se v

ло́пнуть: ло́пнуть со́ смехуpuknout smíchy

монасты́рь: в чужо́й монасты́рь со свои́м уста́вом не хо́дятjiný kraj, jiný mrav je třeba se přizpůsobit

с: со вре́менемčasem

самова́р: в Ту́лу со свои́м самова́ром е́хатьnosit dříví do lesa

скамья́: со шко́льной скамьи́od školy, od školních let

тре́снуть: тре́снуть со́ смехуpuknout smíchy

умере́ть: умере́ть со́ смехуumřít smíchy

биле́т: биле́т со ски́дкойzlevněná jízdenka/vstupenka

мча́ться: мча́ться со всех ногhnát se ze všech sil, pádit co nohy stačí

нога́: со всех ногco nohy stačí

Па́сха: Со Све́тлой Па́схой!Veselé Velikonoce!

счёт: вы́писка со счётаvýpis z účtu

ште́мпель: со ште́мпелемorazítkovaný

подня́ться: подня́ться со сту́лаzvednout se ze židle

сгора́ть: Я сгора́ла со стыда́.Hořela jsem studem.

смех: пры́снуть со́ смехуvyprsknout smíchy

со: со стола́ze stolu

споко́йный: со споко́йной со́вестьюs čistým/klidným svědomím

спра́виться: спра́виться со стра́хомpřekonat strach

ссы́лка: со ссы́лкой на чтоs odvoláním na co

убра́ть: убра́ть посу́ду со стола́sklidit ze stolu nádobí

удо́бство: кварти́ра со все́ми удо́бствамиbyt 1. kategorie

колоко́льня: со свое́й колоко́льни смотре́тьnevidět dál, než na špičku svého nosu

потроха́: со все́ми потроха́миhovor. i s chlupama

сжить: сжить со све́таsprovodit ze světa, utrápit, uštvat koho

со́весть: со споко́йной со́вестьюs klidným svědomím

стеснённый: со стеснённым се́рдцемs těžkým srdcem

щит: верну́ться со щито́м/на щите́přen. vrátit se se štítem/na štítě

hledisko: рассма́тривать что со свое́й то́чки зре́нияposuzovat co z osobního hlediska

jízdenka: проездно́й биле́т для студе́нтов со ски́дкой 50%zlevněná/poloviční jízdenka pro studenty

klidný: со споко́йной со́вестьюs klidným svědomím

led: (ви́ски) со льдо́м(whisky) s ledem

s, se: идти́ в но́гу со вре́менемjít s dobou být pokrokový

služba: уво́лить кого со слу́жбыpostavit koho mimo službu

stírací: лотере́йный биле́т со (стира́емым) скретч-сло́емstírací los

šest: во весь дух, со всех ногo sto šest

účet: вы́писка со счётаvýpis z účtu

Velikonoce: Со Све́тлой Па́схой!Veselé Velikonoce!

družicový: сни́мки со спу́тникаdružicové snímky

jednat: А как ты со мно́й поступа́ешь?Jak to se mnou jednáš?

jít: Пойдёмте со мно́й.Pojďte se mnou.

káva: ко́фе гляссе́, айс-ко́фе, ко́фе со льдомledová káva

krádež: кра́жа со взло́момkrádež s vloupáním

ledový: айс-ко́фе со сли́вкамиledová káva se smetanou

majetný: челове́к со сре́дствамиmajetný člověk

poddat se: Со вре́менем всё нала́дится.Časem se všechno poddá.

poloviční: де́тский биле́т, биле́т со ски́дкой 50%poloviční jízdenka

poradit se: посове́товаться со свои́м адвока́томporadit se svým právníkem

povstat: встать со сту́лаpovstat ze židle

prohlédnout: осмотре́ть кого/что со всех сторо́нprohlédnout koho/co ze všech stran

pršet: Пу́ли сы́пались со всех сторо́н.Kulky pršely ze všech stran.

přebolet: Со вре́менем всё пройдёт.Časem všechno přebolí.

scéna: ухо́д со сце́ныodchod ze scény

smetana: клубника́ со сли́вкамиjahody se smetanou

soulad: в соотве́тствии со зако́номv souladu se zákonem

strana: со всех сторо́нze všech stran

strhnout: списа́ть су́мму со счётаfin. strhnout částku z účtu

švestkový: сли́вовые кне́длики, кне́длики со сли́вамиšvestkové knedlíky

tahák: спи́сывать со шпарга́лкиopisovat z taháku

včerejšek: со вчера́шнего дняod včerejška

vkusně: одева́ться со вку́сомoblékat se vkusně

vlečka: пла́тье со шле́йфомšaty s vlečkou

vstupenka: биле́т со ски́дкойslevněná vstupenka

výběr: сня́тие нали́чных со счётаvýběr hotovosti z účtu

vyprsknout: пры́снуть со́ смехуvyprsknout smíchy

whisky: ви́ски со льдом/с со́довойwhisky s ledem/se sodou

zavedený: зарекомендова́вшая себя́ компа́ния, компа́ния со ста́жем и соли́дным положе́ниемzavedená firma

zkontaktovat: Свяжи́тесь со мной!Zkontaktujte mě!

židle: встать со сту́лаzvednout se ze židle

hnát se: мча́ться со всех опо́рhnát se jako blázen

chvíle: со ску́ки, от не́чего де́латьz dlouhé chvíle

les: носи́ть дрова́ в лес, е́здить в Ту́лу со свои́м самова́ромnosit dříví do lesa

puknout: ло́пнуть со́ смеху, живо́тики надорвёшьpuknout smíchy

rozum: Не лезь со свои́ми сове́тами., Не встрева́й.Nechej si své rozumy.

sto: бежа́ть со всех ног/во все лопа́тки/во всю прытьutíkat o sto šest

válet se: смея́ться до упа́ду, быть под столо́м от сме́ха, валя́ться со́ смехуválet se smíchy

зубо́вный: со скре́жетом зубо́внымse skřípáním zubů, s nechutí