Hlavní obsah

obecní

Odvozená slova

obec

Vyskytuje se v

obecný: obecný pojemо́бщее поня́тие

správa: místní/obecní správaме́стное/коммуна́льное управле́ние, муниципалите́т

vyvodit: vyvodit obecné závěry z čehoгенерализи́ровать

гадю́ка: zmije obecnáгадю́ка обыкнове́нная

ла́сточка: vlaštovka obecnáдереве́нская ла́сточка

разоруже́ние: obecné a úplné odzbrojeníвсео́бщее и по́лное разоруже́ние

суре́пица: barborka obecnáсуре́пица обыкнове́нная

сли́ва: trnka obecnáсли́ва колю́чая

тако́в: Takový je (vše)obecný názor.Таково́ о́бщее мне́ние.

obecní: obecní zastupitelstvo/úřadмуниципалите́т