Hlavní obsah

celkem

Částice

  • вообще́Je mi to celkem jedno.Мне вообще́ то всё равно́.Jde to celkem dobře.Дела́ иду́т непло́хо.

Vyskytuje se v

celek: architektonický celekархитекту́рный анса́мбль

ujít: Film celkem ušel.Фильм вполне́ сойдёт., Фильм вообще́ неплохо́й.

územní: územní jednotka/celekтерриториа́льная едини́ца

дово́льно: дово́льно по́здноcelkem pozdě