Hlavní obsah

úplně

Vyskytuje se v

neúplný: непо́лная семья́neúplná rodina

pole: овладе́ть положе́ниемovládnout (úplně) pole

úplný: по́лное со́лнечное затме́ниеastron. úplné zatmění Slunce

jasno: Стои́т я́сная пого́да.Je úplně jasno.

peníze: Я оста́лся без де́нег., Я на нуле́.Jsem úplně bez peněz.

propadnout: с тре́ском провали́тьсяúplně propadnout

překroutit: переверну́ть всё вверх дномvšechno úplně překroutit

připadat: Я чу́вствую себя́ по́лным идио́том.Připadám si jako úplný idiot.

volnost: предоста́вить кому по́лную свобо́дуponechat úplnou volnost komu

zatmění: по́лное/части́чное со́лнечное затме́ниеúplné/částečné zatmění Slunce

prázdný: У меня́ в голове́ совсе́м пусто́.Mám úplně prázdnou hlavu.

pytel: Он совсе́м погоре́л.Je úplně v pytli.

trop: Он гото́в.Je úplně trop.

отка́з: до отка́заúplně, na doraz

разоруже́ние: всео́бщее и по́лное разоруже́ниеobecné a úplné odzbrojení

сирота́: кру́глый сирота́úplný sirotek

верх: жить на са́мом верху́bydlet úplně nahoře, bydlet v posledním patře

вообще́: вообще́ запрети́тьúplně zakázat

кру́глый: кру́глый сирота́úplný sirotek

оконча́тельно: оконча́тельно успоко́итьсяúplně se uklidnit

са́мый: на са́мом краю́úplně na kraji, na samém kraji

фуфло́: по́лное фуфло́úplná blbost

чи́сто: чи́сто случа́йноúplnou náhodou

за́навес: под за́навесna úplném konci

поню́шка: ни за поню́шку табаку́pro nic za nic zabít ap., úplně zbytečně ztratit ap.

пря́мо: пря́мо противополо́жноprávě naopak, úplně opačně

сват: Он мне ни сват, ни брат.Nemám s ním nic společného., Je mi úplně cizí.

сгу́сток: Он - сгу́сток эне́ргии.Je úplně nabitý energií.

тепло́: Мне от э́того сейча́с ни тепло́ ни хо́лодно.Je mi to teď úplně jedno.

úplně: Э́то вполне́ доста́точно.To úplně stačí.