Hlavní obsah

neúplný

Vyskytuje se v

úplný: astron. úplné zatmění Slunceпо́лное со́лнечное затме́ние

připadat: Připadám si jako úplný idiot.Я чу́вствую себя́ по́лным идио́том.

volnost: ponechat úplnou volnost komuпредоста́вить кому по́лную свобо́ду

zatmění: úplné/částečné zatmění Slunceпо́лное/части́чное со́лнечное затме́ние

разоруже́ние: obecné a úplné odzbrojeníвсео́бщее и по́лное разоруже́ние

сирота́: úplný sirotekкру́глый сирота́

кру́глый: úplný sirotekкру́глый сирота́

фуфло́: úplná blbostпо́лное фуфло́

чи́сто: úplnou náhodouчи́сто случа́йно

за́навес: na úplném konciпод за́навес

neúplný: neúplná rodinaнепо́лная семья́