Hlavní obsah

říct, říci

Dokonavé sloveso

  1. (vyjádřit slovy) сказа́ть, вы́сказать, произнести́, вы́молвитьTěžko říct.Тру́дно/Сло́жно сказа́ть.říci celou pravdu komuсказа́ть всю пра́вду комуříct svůj názorвы́сказать своё мне́ниеneříct ani slovoни слова́ не вы́молвитьpo pravdě řečenoпо пра́вде говоря́/сказа́тьstručně řečenoко́ротко/коро́че говоря́, одни́м сло́вомupřímně/jednoduše/mírně řečenoоткрове́нно/по́просту/мя́гко говоря́
  2. řekne se hovor.сказа́тьTo se lehko řekne.Легко́ сказа́ть.
  3. přen.(jinak než řečí) сказа́ть, промо́лвить, вы́разить
  4. (vyjádřit se) сказа́ть, вы́сказать, вы́разитьTo bych řekl!Я́сное де́ло!, Э́то уж будь уве́рен!Tím je vše řečeno.Э́тим всё ска́зано.
  5. řekni, řekněte (pobídka k potvrzení) скажи́(те)
  6. (poručit) сказа́ть, приказа́ть, поручи́ть
  7. (vyzradit) сказа́ть, проговори́тьсяhovor. проболта́ться

Vyskytuje se v

jak: Jak řekl, tak udělal.Как сказа́л, так и сде́лал.

jinak: jinak řečenoдруги́ми слова́ми, ина́че говоря́

mírně: mírně řečenoмя́гко выража́ясь

naplno: říci co naplnoсказа́ть пря́мо что

něco: říct něco nepatřičnéhoсказа́ть ли́шнее

než: (tak rychle,) než bys řekl švec(так бы́стро,) что а́хнуть не успе́ешь

obecně: obecně řečenoвообще́ говоря́

po: po pravdě řečenoпо пра́вде говоря́, по пра́вде сказа́ть

pravda: po pravdě řečenoпо пра́вде говоря́, пра́вду говоря́, открове́нно говоря́

upřímně: upřímně řečenoоткрове́нно говоря́

děkovat: Neřekl ani děkuji.Ни спаси́бо не сказа́л.

hlupák: Udělali z vás, mírně řečeno, hlupáka.Они́ вас, мя́гко говоря́, вы́ставили дурако́м.

kolik: Můžete mi říci kolik je hodin?Вы не подска́жете кото́рый час?

okraj: říci jen na okrajзаме́тить в ско́бках

pomáhat: Pomáhá jen aby se neřeklo.Помога́ет посто́льку поско́льку.

prosit: Kdo ti to, prosím tě, řekl?Поми́луй, кто тебе́ э́то сказа́л?

říct si: říct si o jídloпопроси́ть еду́

úvod: říci na úvodпредпосла́ть

v, ve: V podstatě bylo vše řečeno.В при́нципе/су́щности/основно́м всё бы́ло ска́зано.

vypláznout: Vyplázněte jazyk a řekněte Á.Вы́суньте язы́к и скажи́те А.

vytáčka: říci bez vytáčekсказа́ть без увёрток

dva, dvě: říci dvěma slovy krátceсказа́ть в двух слова́х

obal: říci bez obaluсказа́ть пря́мо, сказа́ть без обиняко́в

obhajoba: říci co na svou obhajobuсказа́ть что в свою́ защи́ту

od, ode: říct od plicсказа́ть открове́нно

plíce: Řekla mu to od plic.Она́ сказа́ла ему́ э́то открове́нно.

rovina: říci co na rovinuсказа́ть напрями́к

servítek: říci bez servítkůпа́ру ла́сковых сказа́ть

švec: než bys řekl švecв два счёта, не успе́л сло́ва сказа́ть

tak: abych tak řekl...так сказа́ть...

těžce: Těžko říct.Тру́дно сказа́ть.

říct: řekne seсказа́ть