Hlavní obsah

než, kniž. nežli

Vyskytuje se v

jiný: nezbývá nic jiného než...не остаётся ничего́ друго́го, как...

lepší: Je lepší než já.Он лу́чше меня́.

mladší: Je o dva roky mladší než já.Он на два го́да моло́же меня́.

starší: Je o pět let starší než já.Он на пять лет ста́рше меня́.

užitek: nadělat víc škody než užitkuнанести́ бо́льше вреда́, чем по́льзы

vyšší: Je vyšší než já.Он вы́ше меня́.

zbýt: Nezbude než odejít.Придётся уйти́.

zbývat: Nezbývá nic jiného než...Не остаётся ничего́ друго́го, как...

jiný: nikdo jiný, než...не кто ино́й, как...

nadělat: nadělat víc škody než užitkuсде́лать бо́льше вреда́, чем по́льзы

nadít se, nadát se: Než se naděješ ...Не успе́ешь огляну́ться...

něco: Lepší něco než nic.Лу́чше ма́ло, чем ничего́.

nikdy: Lépe pozdě než nikdy.Лу́чше по́здно, чем никогда́.

pozdě: Lépe pozdě než nikdy.Лу́чше по́здно, чем никогда́.

rosa: než padne rosa brzyдо росы́

škoda: Nadělal víc škody než užitku.Он принёс бо́льше вреда́, чем по́льзы.

švec: než bys řekl švecв два счёта, не успе́л сло́ва сказа́ть

tři: než bys napočítal do tříв два счёта, в мгнове́ние о́ка

zahojit se: Než se vdáš, tak se ti to zahojí.До сва́дьбы заживёт.

изли́шек: с изли́шкомvíc než dost(atečně)

бо́лее: Бо́лее чем интере́сно.Je to více než zajímavé.

бо́льше: ждать бо́льше часа́čekat víc než hodinu

плечо́: У меня́ за плеча́ми бо́лее...Mám za sebou/na kontě více než...

поздне́е: Пришёл поздне́е чем ты.Přišel později než ty.

свы́ше: свы́ше го́даvíc než rok

ста́рше: Он ста́рше меня́ на два го́да.Je o dva roky starší než já.

вред: Э́то принесёт бо́льше вреда́, чем по́льзы.To přinese víc škody než užitku.

друг: Не име́й сто рубле́й, а име́й сто друзе́й.Je lepší mít sto přátel než sto rublů.

колоко́льня: со свое́й колоко́льни смотре́тьnevidět dál, než na špičku svého nosu

роса́: до росы́než padne rosa, brzy, časně

руба́шка: Своя́ руба́шка бли́же к те́лу.Bližší košile než(li) kabát.

сва́дьба: До сва́дьбы заживёт.Než se oženíš/vdáš, tak se to zahojí.