Hlavní obsah

než, kniž. nežli

Vyskytuje se v

jiný: не остаётся ничего́ друго́го, как...nezbývá nic jiného než...

lepší: Он лу́чше меня́.Je lepší než já.

mladší: Он на два го́да моло́же меня́.Je o dva roky mladší než já.

starší: Он на пять лет ста́рше меня́.Je o pět let starší než já.

užitek: принести́ бо́льше вреда́ чем по́льзыnadělat víc škody než užitku

vyšší: Он вы́ше меня́.Je vyšší než já.

zbýt: Придётся уйти́.Nezbude než odejít.

zbývat: Не остаётся ничего́ друго́го, как...Nezbývá nic jiného než...

nadělat: сде́лать бо́льше вреда́, чем по́льзыnadělat víc škody než užitku

nadít se, nadát se: Не успе́ешь огляну́ться...Než se naděješ ...

něco: Лу́чше ма́ло чем ничего́.Lepší něco než nic.

nikdy: Лу́чше по́здно, чем никогда́.Lépe pozdě než nikdy.

pozdě: Лу́чше по́здно, чем никогда́.Lépe pozdě než nikdy.

rosa: до росы́než padne rosa brzy

škoda: Он принёс бо́льше вреда́, чем по́льзы.Nadělal víc škody než užitku.

štěstí: Дурака́м - сча́стье.Má víc štěstí než rozumu.

švec: в два счёта, не успе́л сло́ва сказа́тьnež bys řekl švec

tři: в два счёта, в мгнове́ние о́каnež bys napočítal do tří

zahojit se: До сва́дьбы заживёт.Než se vdáš, tak se ti to zahojí.

изли́шек: с изли́шкомvíc než dost(atečně)

бо́лее: Бо́лее чем интере́сно.Je to více než zajímavé.

бо́льше: ждать бо́льше часа́čekat víc než hodinu

поздне́е: Пришёл поздне́е чем ты.Přišel později než ty.

свы́ше: свы́ше го́даvíc než rok

ста́рше: Он ста́рше меня́ на два го́да.Je o dva roky starší než já.

вред: Э́то принесёт бо́льше вреда́, чем по́льзы.To přinese víc škody než užitku.

друг: Не име́й сто рубле́й, а име́й сто друзе́й.Je lepší mít sto přátel než sto rublů.

колоко́льня: со свое́й колоко́льни смотре́тьnevidět dál, než na špičku svého nosu

роса́: до росы́než padne rosa, brzy, časně

руба́шка: Своя́ руба́шка бли́же к те́лу.Bližší košile než(li) kabát.

сва́дьба: До сва́дьбы заживёт.Než se oženíš/vdáš, tak se to zahojí.

než: (так бы́стро,) что а́хнуть не успе́ешь(tak rychle,) než bys řekl švec