Hlavní obsah

těžce, těžko

Vyskytuje se v

atletika: лёгкая/тяжёлая атле́тикаlehká/těžká atletika

kov: лёгкие/тяжёлые/цветны́е мета́ллыlehké/těžké/barevné kovy

průmysl: лёгкая/тяжёлая индустри́я/промы́шленностьlehký/těžký průmysl

tělo: лёгкое/тяжёлое теле́сное поврежде́ние, лёгкое/тяжёлое оскорбле́ние де́йствиемlehké/těžké ublížení na těle

těžký: тяжёлая промы́шленностьtěžký průmysl

tíže: земно́е тяготе́ниеzemská tíže

váha: тяжёлый/сре́дний/лёгкий весtěžká/střední/lehká váha

vodík: тяжёлый водоро́дtěžký vodík

zranění: тяжёлое ране́ниеtěžké zranění

bombardér: тяжёлый бомбардиро́вщикtěžký bombardér

nemoc: лёгкая/тяжёлая боле́зньlehká/těžká nemoc

otázka: тру́дный/лёгкий вопро́сtěžká/lehká otázka

přístupný: (тру́дно)досту́пные места́(těžko) přístupná místa

říct: Тру́дно/Сло́жно сказа́ть.Těžko říct.

vysvětlitelný: труднообъясни́мый слу́чайtěžko vysvětlitelný případ

zápasník: боре́ц тяжёлого ве́саzápasník těžké váhy

začátek: Лиха́ бе́да нача́ло.Každý začátek je těžký.

мета́лл: лёгкие/тяжёлые мета́ллыlehké/těžké kovy

промы́шленность: тяжёлая/лёгкая промы́шленностьtěžký/lehký průmysl

тяжёлый: У него́ тяжёлая голова́.Má těžkou hlavu.bolavá

боре́ц: боре́ц тяжёлого ве́саzápasník těžké váhy

обремени́тельный: обремени́тельный груз чужи́х забо́тtěžký náklad cizích starostí

поврежде́ние: тяжёлое теле́сное поврежде́ниеtěžké ublížení na zdraví

свинцо́вый: свинцо́вая голова́těžká hlava

сло́жно: Сло́жно сказа́ть.Těžko říct.

тру́дно: тру́дно сказа́тьtěžko říct

блин: пе́рвый блин ко́момkaždý začátek je těžký

воз: весь воз тяну́тьodedřít všechnu těžkou práci

ком: пе́рвый блин ко́момkaždý začátek je těžký

свине́ц: лечь свинцо́м на се́рдцеtížit jako olovo, těžce dolehnout

стеснённый: со стеснённым се́рдцемs těžkým srdcem

těžce: серьёзно больно́йtěžce nemocný