Hlavní obsah

těžce, těžko

Vyskytuje se v

atletika: lehká/těžká atletikaлёгкая/тяжёлая атле́тика

kov: lehké/těžké/barevné kovyлёгкие/тяжёлые/цветны́е мета́ллы

průmysl: lehký/těžký průmyslлёгкая/тяжёлая индустри́я/промы́шленность

tělo: lehké/těžké ublížení na těleлёгкое/тяжёлое теле́сное поврежде́ние

těžký: těžký průmyslтяжёлая промы́шленность

tíže: zemská tížeземно́е тяготе́ние

váha: těžká/střední/lehká váhaтяжёлый/сре́дний/лёгкий вес

vodík: těžký vodíkтяжёлый водоро́д

zranění: těžké zraněníтяжёлое ране́ние

bombardér: těžký bombardérтяжёлый бомбардиро́вщик

nemoc: lehká/těžká nemocлёгкая/тяжёлая боле́знь

otázka: těžká/lehká otázkaтру́дный/лёгкий вопро́с

pořízení: Je s ním těžké pořízení.С ним тру́дно сговори́ться.

pryč: To nejtěžší je pryč.Са́мое тру́дное позади́.

přístupný: (těžko) přístupná místa(тру́дно)досту́пные места́

říct: Těžko říct.Тру́дно/Сло́жно сказа́ть.

středně: středně těžký zraněníсре́дней тя́жести

vysvětlitelný: těžko vysvětlitelný případтруднообъясни́мый слу́чай

zápasník: zápasník těžké váhyборе́ц тяжёлого ве́са

začátek: Každý začátek je těžký.Лиха́ бе́да нача́ло.

těžce: těžce nemocnýсерьёзно больно́й