Hlavní obsah

tíže

Vyskytuje se v

atletika: lehká/těžká atletikaлёгкая/тяжёлая атле́тика

kov: lehké/těžké/barevné kovyлёгкие/тяжёлые/цветны́е мета́ллы

průmysl: lehký/těžký průmyslлёгкая/тяжёлая индустри́я/промы́шленность

tělo: lehké/těžké ublížení na těleлёгкое/тяжёлое теле́сное поврежде́ние, лёгкое/тяжёлое оскорбле́ние де́йствием

těžký: těžký průmyslтяжёлая промы́шленность

tíže: zemská tížeземно́е тяготе́ние

váha: těžká/střední/lehká váhaтяжёлый/сре́дний/лёгкий вес

vodík: těžký vodíkтяжёлый водоро́д

zranění: těžké zraněníтяжёлое ране́ние

bombardér: těžký bombardérтяжёлый бомбардиро́вщик

nemoc: lehká/těžká nemocлёгкая/тяжёлая боле́знь

otázka: těžká/lehká otázkaтру́дный/лёгкий вопро́с

přístupný: (těžko) přístupná místa(тру́дно)досту́пные места́

říct: Těžko říct.Тру́дно/Сло́жно сказа́ть.

vysvětlitelný: těžko vysvětlitelný případтруднообъясни́мый слу́чай

zápasník: zápasník těžké váhyборе́ц тяжёлого ве́са

začátek: Každý začátek je těžký.Лиха́ бе́да нача́ло.

мета́лл: lehké/těžké kovyлёгкие/тяжёлые мета́ллы

промы́шленность: těžký/lehký průmyslтяжёлая/лёгкая промы́шленность

тяжёлый: Má těžkou hlavu.bolavá У него́ тяжёлая голова́.

боре́ц: zápasník těžké váhyборе́ц тяжёлого ве́са

обремени́тельный: těžký náklad cizích starostíобремени́тельный груз чужи́х забо́т

поврежде́ние: těžké ublížení na zdravíтяжёлое теле́сное поврежде́ние

свинцо́вый: těžká hlavaсвинцо́вая голова́

сло́жно: Těžko říct.Сло́жно сказа́ть.

тру́дно: těžko říctтру́дно сказа́ть

блин: každý začátek je těžkýпе́рвый блин ко́мом

воз: odedřít všechnu těžkou práciвесь воз тяну́ть

ком: každý začátek je těžkýпе́рвый блин ко́мом

свине́ц: tížit jako olovo, těžce dolehnoutлечь свинцо́м на се́рдце

стеснённый: s těžkým srdcemсо стеснённым се́рдцем

těžce: těžce nemocnýсерьёзно больно́й