Hlavní obsah

hotový

Vyskytuje se v

peníze: hotové penízeнали́чные (де́ньги)

koupit: koupit co za hotové/na splátkyкупи́ть за нали́чные/в рассро́чку что

objednávka: Objednávka je hotová.Зака́з гото́в.

peklo: hotové pekloнастоя́щий ад

prodávat: prodávat za hotové penízeпродава́ть за нали́чные де́ньги

hotové: přijít k hotovémuприйти́ на гото́вое

postavit: postavit koho před hotovou věcпоста́вить кого пе́ред фа́ктом

před, přede: postavit před hotovou věcпоста́вить пе́ред соверши́вшимся фа́ктом

нали́чный: нали́чные (де́ньги)hotovost, hotové peníze

нали́чный: нали́чные су́ммыsumy v hotovosti, hotové částky

поспе́ть: Обе́д поспе́л.Oběd je hotový.

факт: Поста́вил нас пе́ред фа́ктом.Postavil nás před hotovou věc.