Hlavní obsah

čistě

Vyskytuje se v

čistý: čistý tónчи́стый тон

hrací: sport. základní/čistá hrací dobaосновно́е/чи́стое вре́мя (игры́)

mzda: čistá mzdaчи́стый дохо́д, чи́стая зарпла́та, зарпла́та-нетто

pravda: holá/čistá pravdaго́лая/и́стинная пра́вда

váha: čistá váhaчи́стый вес, вес не́тто

výnos: ekon. čistý/hrubý výnosчи́стый/валово́й дохо́д

zisk: čistý zisk po odečtení srážekчи́стая при́быль

čistit: čistit si zubyчи́стить зу́бы

důchod: čistý/hrubý důchodчи́стый/валово́й дохо́д

intonovat: čistě intonovatчи́сто интони́ровать

líh: čistit ránu lihemпромыва́ть ра́ну спи́ртом

průstřel: med. čistý průstřel plicсквозно́е ране́ние лёгких

úrok: čistý/hrubý úrokчи́стый/валово́й проце́нт

útulno: V bytě je čisto a útulno.В кварти́ре чи́сто и ую́тно.

blesk: blesk z čistého nebeгром среди́ я́сного не́ба

podobnost: podobnost čistě náhodnáчи́сто случа́йное совпаде́ние

зарпла́та: čistá mzdaчи́стая зарпла́та

созда́ние: čistá bytostнебе́сное созда́ние

чи́стый: s čistým svědomímс чи́стой со́вестью

споко́йный: s čistým/klidným svědomímсо споко́йной со́вестью

стопроце́нтный: čisté hedvábíстопроце́нтный шёлк

гром: blesk z čistého nebe, z čista jasna гром среди́ я́сного не́ба

снег: zčistajasna, náhle, jako blesk z čistého nebeкак снег на го́лову

сугу́бо: čistě osobní názorсугу́бо ли́чное мне́ние

čistě: zpívat čistěпеть в лад