Hlavní obsah

nevinně

Vyskytuje se v

lístek: vinný lístekка́рта вин

sklep: vinný sklepви́нный по́греб

sklípek: vinný sklípekви́нный по́греб

vinný: bot. vinná révaвиногра́д(ная лоза́)

hrozen: vinný hrozenгроздь виногра́да

nevinný: uznat nevinným kohoпризна́ть невино́вным кого

odnést: Odnesl jsem to nevinně.Рикоше́том мне попа́ло.

uznat: uznat vinným z čehoпризна́ть вино́вным в чём

винова́тый: Ač nevinen, byl uznán vinným.Без вины́ винова́тый.

спирт: etylalkohol, vinný líhви́нный спирт

ви́нный: vinný sklepви́нный по́греб

вино́вный: uznat vinnýmпризна́ть вино́вным

гроздь: vinný hrozenгроздь виногра́да