Hlavní obsah

prohlášení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (veřejné vyhlášení) заявле́ние, провозглаше́ние, (публи́чное) сообще́ниеoficiální tiskové prohlášeníофициа́льный пресс-рели́зčestné prohlášeníче́стное заявле́ниеmístopřísežné prohlášeníзаявле́ние, равноси́льное прися́ге
  2. (deklarace) деклара́ция, объявле́ниеprohlášení nezávislostiДеклара́ция незави́симости
  3. (celní ap.) деклара́цияdaňové/celní prohlášeníнало́говая/тамо́женная деклара́цияvývozní/dovozní prohlášeníвывозна́я/вво́зная деклара́ция

Vyskytuje se v

programový: програ́ммная деклара́цияprogramové prohlášení

prohlášení: че́стное заявле́ниеčestné prohlášení

učinit: сде́лать заявле́ние/обеща́ниеučinit prohlášení/slib

prohlásit: призна́ть докуме́нт недействи́тельнымprohlásit dokument za neplatný