Hlavní obsah

váha

Vyskytuje se v

váha: souhvězdí Весы́Váhy

čistý: вес не́ттоčistá váha

jazýček: стре́лка весо́вjazýček vah

lehký: лёгкий весsport. lehká váha

mrtvý: мёртвый весekon. mrtvá váha

muší: вес му́хи, наилегча́йший весsport. muší váha

specifický: уде́льный весspecifická váha

tělesný: рост/вес те́лаtělesná výška/váha

těžký: тяжёлый весsport. těžká váha

velterový: полусре́дний весvelterová váha

prodat: прода́ть на весprodat na váhu

přenášet: переноси́ть весpřenášet váhu

přibírat: нагу́ливатьpřibírat na váze o zvířatech

přibrat: приба́вить в ве́сеpřibrat na váze

přibýt: приба́вить в ве́сеpřibýt na váze

přibývat: прибавля́ть в ве́сеpřibývat na váze

zápasník: боре́ц тяжёлого ве́саzápasník těžké váhy

závaží: ста́вить ги́рю на ча́шу весо́вpoložit závaží na misku vah

вес: валово́й весhrubá váha

весы́: созве́здие Весо́вsouhvězdí Vah

облегча́ть: облегча́ть весsnižovat váhu

стре́лка: стре́лка весо́вjazýček vah

боре́ц: боре́ц тяжёлого ве́саzápasník těžké váhy

приба́вить: приба́вить в ве́сеpřibrat na váze

у́быль: весова́я у́быльúbytek na váze

perový: hmotnostní kategorie вес пера́, полулёгкий весpérová váha