Hlavní obsah

весы́

Množné číslo-о́в

  1. váhy laboratorní, technické ap.напо́льные весы́osobní váhaапте́карские весы́lékárenské váhyсозве́здие Весо́вsouhvězdí Vah
  2. Весы́ astrol.Váhy

Vyskytuje se v

вес: на весу́zavěšený, ve vzduchu

живо́й: живо́й весživá váha

вес: валово́й весhrubá váha

вес: живо́й весživá váha

вес: изли́шний весnadváha

вес: приба́вить в ве́сеpřibrat (na váze)

избы́точный: избы́точный весnadváha

облегча́ть: облегча́ть весsnižovat váhu

стре́лка: стре́лка весо́вjazýček vah

боре́ц: боре́ц тяжёлого ве́саzápasník těžké váhy

вес: вес това́раhmotnost zboží

приба́вить: приба́вить в ве́сеpřibrat na váze

сбавля́ть: сбавля́ть в ве́сеhubnout

уба́вить: уба́вить в ве́сеzhubnout

вес: на вес зо́лота цени́ть чтоvyvažovat zlatem

čistý: čistá váhaвес не́тто

hmotnostní: hmotnostní úbytekпоте́ря в ве́се

jazýček: jazýček vahстре́лка весо́в

lehký: sport. lehká váhaлёгкий вес

mrtvý: ekon. mrtvá váhaмёртвый вес

muší: sport. muší váhaвес му́хи, наилегча́йший вес

nezaplacení: k nezaplaceníна вес зо́лота кто/что, цены́ нет кому/чему

specifický: specifická váhaуде́льный вес

tělesný: tělesná výška/váhaрост/вес те́ла

těžký: sport. těžká váhaтяжёлый вес

váha: tělesná váhaвес челове́ка

váha: ztratit/přibrat na vázeпотеря́ть/приба́вить в ве́се

váha: čistá váhaчи́стый вес, вес не́тто

váha: hrubá váhaвес бру́тто

váha: těžká/střední/lehká váhaтяжёлый/сре́дний/лёгкий вес

váha: osobní váhaнапо́льные весы́

váha: kuchyňské váhyку́хонные весы́

váha: lékárenské váhyапте́карские весы́

váha: znamení Vahзнак Весо́в

velterový: velterová váhaполусре́дний вес

hmotnost: ubrat/přibrat na hmotnostiуба́вить/приба́вить в ве́се

hmotnost: celková hmotnost vozidlaо́бщий вес автомоби́ля

hmotnost: hmotnost nettoвес не́тто

hmotnost: o hmotnosti jeden kilogramве́сом в оди́н килогра́мм

netto: netto hmotnostвес не́тто

prodat: prodat na váhuпрода́ть на вес

přenášet: přenášet váhuпереноси́ть вес

přibrat: přibrat na vázeприба́вить в ве́се

přibýt: přibýt na vázeприба́вить в ве́се

přibývat: přibývat na vázeприбавля́ть в ве́се

zápasník: zápasník těžké váhyборе́ц тяжёлого ве́са

závaží: položit závaží na misku vahста́вить ги́рю на ча́шу весо́в

zlato: Dobrá rada nad zlato.Ка́ждый сове́т на вес зо́лота.

весы́: Весы́Váhy

весы́: созве́здие Весо́вsouhvězdí Vah

весы́: напо́льные весы́osobní váha

весы́: апте́карские весы́lékárenské váhy

весы́: на весы́ бро́шено/поло́жено всёvšechno je ve hře