Hlavní obsah

časový

Přídavné jméno

  • временно́йčasový úsekпромежу́ток вре́мениčasové znameníсигна́л прове́рки вре́мени

Vyskytuje se v

harmonogram: временно́й гра́фикčasový harmonogram

pásmo: часово́й по́ясgeogr. časové pásmo

plán: временно́й/уче́бный планčasový/učební plán

posun: ра́зница во вре́мениčasový posun

souslednost: после́довательность времёнling. souslednost časová

znamení: сигна́л/пове́рка вре́мениčasové znamení

horizont: в да́льней перспекти́веv dlouhém časovém horizontu

interval: промежу́ток вре́мениčasový interval

limit: лими́т вре́мениčasový limit

rezerva: запа́с вре́мениčasová rezerva

rozmezí: коро́ткий промежу́ток вре́мениkrátké časové rozmezí

rozpětí: диапазо́н вре́мениčasové rozpětí

skluz: срыв сро́ка, отстава́ние по сро́камčasový skluz dodávek, prací ap.

tíseň: недоста́ток вре́мениčasová tíseň

часово́й: часово́й по́ясčasové pásmo

по́яс: часово́й по́ясčasové pásmo

промежу́ток: промежу́ток вре́мени(časové) období, časový interval

časový: сигна́л прове́рки вре́мениčasové znamení