Hlavní obsah

pozor

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (soustředěnost) внима́ниеdávat pozor (ve vyučování)внима́тельно слу́шать (на уро́ке), быть внима́тельным
  2. (ostražitost) внима́ние, осторо́жностьPozor, vlak odjíždí!Внима́ние, по́езд отправля́ется!Pozor! upozornění na nebezpečíОсторо́жно!, Полу́ндра!Pozor, schod!Осторо́жно, ступе́нька!dát si pozor na koho/coбере́чься кого/чего
  3. (dozor) надзо́рdát pozor na kohoсмотре́ть за кем, надзира́ть за кем/чем
  4. (tělocvičný postoj) сми́рно!stát v pozoruстоя́ть сми́рно

Vyskytuje se v

dát: dát si pozorбыть осторо́жным, бере́чься

dávat: dávat pozor na koho/co hlídatприсма́тривать, надзира́ть за кем/чем

čerstvě: Pozor, čerstvě natřeno!Осторо́жно, окра́шено!

dobrý: Dávej dobrý pozor.Смотри́ как сле́дует.

klouzat: Pozor, venku to klouže.Осторо́жно, (на у́лице) ско́льзко.

kluzký: Pozor kluzká vozovka!Осторо́жно - ско́льзкая доро́га!

stát: stát v pozoruстоя́ть сми́рно

stavět se: stavět se do pozoruстро́иться, станови́ться в строй

vozovka: Pozor, kluzká vozovka!Осторо́жно, ско́льзкая доро́га!

jazyk: dát si pozor na jazykпридержа́ть язы́к

kapsář: Pozor na kapsáře!Остерега́йтесь воро́в!

pes: Pozor, zlý pes!Осторо́жно, зла́я соба́ка!

připravit: Pozor, ke startu připravit!Внима́ние, на старт!

připravit se: Připravit se ke startu, pozor, teď!На старт, внима́ние, марш!

zlý: Pozor, zlý pes!Осторо́жно, зла́я соба́ка!

внима́ние: Pozor!Внима́ние!

вы́тяжка: stát v pozoruстоя́ть на вы́тяжку

осторо́жно: Pozor, (zlý) pes!Осторо́жно, (зла́я) соба́ка!

внима́тельный: Dávejte pozor!Бу́дьте внима́тельны!

придержа́ть: Drž jazyk za zuby!, Dej si pozor na jazyk!Придержи́ язы́к!

pozor: dávat pozor (ve vyučování)внима́тельно слу́шать (на уро́ке), быть внима́тельным