Hlavní obsah

dávat

Vyskytuje se v

pozor: внима́тельно слу́шать (на уро́ке), быть внима́тельнымdávat pozor (ve vyučování)

sázka: ста́вить/поста́вить на ка́рту чтоdávat/dát co v sázku

dobrý: Смотри́ как сле́дует.Dávej dobrý pozor.

hodina: дава́ть уро́киdávat hodiny

příklad: ста́вить в приме́рdávat za příklad

vina: вменя́ть в вину́dávat za vinu

kde: медве́жий у́голmísto, kde lišky dávají dobrou noc

když: Бла́го даю́т, так бери́.Ber, když dávají.

rozum: дава́ть кому сове́тыdávat komu rozumy

rychle: Два́жды даёт (тот), кто бы́стро даёт.Kdo rychle dává, dvakrát dává.

vědomost: сообща́ется о том, что...na vědomost se dává, že...

бра́ться: бра́ться за рабо́туdá(va)t se do práce

взя́тка: дава́ть взя́ткуuplácet, dávat úplatek

внима́тельный: Бу́дьте внима́тельны!Dávejte pozor!

дава́ть: дава́ть согла́сиеdávat souhlas komu k čemu, souhlasit s kým/čím

дари́ть: дари́ть ко дню́ рожде́нияdávat k narozeninám

кино́: Что сего́дня идёт в кино́?Co dnes dávají v kině?

передава́ть: Что сего́дня передаю́т?Co dnes dávají? v televizi ap.

приме́р: ста́вить кого в приме́рdávat koho za vzor

dávat: дава́ть поня́тьdávat najevo co