Hlavní obsah

пять

Číslovkaпяти́, 7 пятью́

Podstatné jméno, rod střední

Fráze

  1. hovor.Дай пять! Podej mi ruku!

Vyskytuje se v

пять: Podej mi ruku!Дай пять!

то́чка: zadek, zadniceпя́тая то́чка

дели́ться: Deset je dělitelné pěti.Де́сять дели́тся на пять.

мину́та: šest hodin pět minutпять мину́т седьмо́го

мно́жить: násobit pět dvěmaмно́жить пять на два

опозда́ние: pětiminutové zpožděníопозда́ние на пять мину́т

па́лец: znát koho/co jako své botyзнать кого/что как свои́ пять па́льцев

тепло́: pět stupňů nad nulouпять гра́дусов тепла́

krát: pět krát pětпя́тью пять

celá: dvě celé pět (desetin) 2,5две це́лых пять деся́тых

denně: jíst pětkrát denněесть пять раз в день

hodina: přesně v pět hodinро́вно в пять часо́в

jednání: tragédie o pěti jednáníchтраге́дия в пяти́ де́йствиях

minus: pět minus dvaпять ми́нус два

mít: Byt má pět pokojů.В кварти́ре пять ко́мнат.

násobit: násobit pět dvěmaумножа́ть пять на два

plus: Dva plus tři je pět.Два плюс три бу́дет пять.

před, přede: 5 minut před odjezdemпять мину́т до отъе́зда

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Три плюс два равня́ется пять.

starší: Je o pět let starší než já.Он на пять лет ста́рше меня́.

bota: znát koho jako své botyзнать кого как свои́х пять па́льцев

malíček: mít co v malíčkuзнать что как свои́ пять па́льцев

pátý: být páté kolo u vozu zbytečný, nepotřebnýбыть пя́тым колесо́м в теле́ге

опя́ть: zase ta stará historie, už zas je to tuопя́ть два́дцать пять