Hlavní obsah

всё

Podstatné jméno, rod středníвсего́

Vyskytuje se v

вероя́тный: вероя́тнее всего́nejspíše

весь: весь в когоcelý, stejný jako, úplný kdo

ви́димость: по (всей) ви́димостиzřejmě, podle všeho

вот: вот и всёA hotovo!, A to je všechno!

вре́мя: всё вре́мяpořád, neustále

всё: всё жеpřesto, nicméně, ale

всего́: всего́ лишь/то́лькоpouze, jenom

гребёнка: стричь всех под одну́ гребёнкуměřit stejným metrem, házet do jednoho pytle

до́брый: Всего́ до́брого!Hodně štěstí!, Měj(te) se! při loučení

дух: во весь духze všech sil

еди́ный: все до еди́ногоvšichni bez výjimky, všichni do jednoho

ива́новский: во всю ива́новскуюna celé kolo, na plný pecky, z plna hrdla

коне́ц: во все концы́do všech konců/směrů/koutů státu ap.

ко́рка: на все ко́рки (брани́ть)být (hodně) sprostý

лопа́тка: во все лопа́тки (бежа́ть)(běžet) jako o život

лу́чший: Всего́ са́мого лу́чшего!Vše dobré!, Měj(te) se!

масть: всех масте́йrůznorodý, všech barev

мир: всем ми́ромspolečně, hromadně, spolu

наде́жда: вся наде́жда на кого/чтоjediná naděje je kdo/co

обе́дня: всю обе́дню испо́ртить комуzkazit celou radost, hodit klacky pod nohy

оди́н: все до одного́všichni (do jednoho)

опо́р: во весь опо́рtryskem, ze všech sil, s větrem o závod

подного́тная: вся подного́тнаяvšechny podrobnosti, celé pozadí

поря́док: Всё в поря́дке.Všechno (je) v pořádku.

пра́вда: все́ми пра́вдами и непра́вдамиvšemi (možnými) prostředky

прогляде́ть: все глаза́ прогляде́тьdiv si nevykoukat oči

проце́нт: на (все) сто проце́нтовna (plných) sto procent, zcela, úplně

прыть: во всю прытьtryskem, co komu nohy stačí, fofrem běžet ap.

путём: Всё путём.Vše je jak má být.

рост: во весь ростvzpřímeně, zpříma

рука́: на все ру́ки ма́стерmá zlaté ruce

ско́рый: скоре́е всего́nejspíš, patrně, pravděpodobně

ску́ка: от ску́ки на все ру́киpodnikavec, šikula

сто: на все стоna sto procent

трезво́нить: трезво́нить во все колокола́vytrubovat co do světa

уста́: у всех на уста́х кто/чтоvšichni mluví o kom/čem

ху́же: ху́же всего́navíc, a co je (nej)horší

быть: быть (весь) в когоbýt po kom otci ap.

взве́сить: взве́сить все за и про́тивzvážit všechna pro a proti

застегну́ться: застегну́ться на все пу́говицыpozapínat si všechny knoflíky, přen. sebrat se, vzchopit se

из: изо всех силze všech sil

красота́: во всей красоте́v plné kráse

лека́рство: лека́рство от всех бедlék na všechny potíže

мах: во весь махplným tryskem, ze všech sil

мочь: изо всей мо́чиze všech sil

мча́ться: мча́ться со всех ногhnát se ze všech sil, pádit co nohy stačí

нога́: со всех ногco nohy stačí

про́чий: поми́мо всего́ про́чегоmimo jiné

равня́ть: Смерть всех равня́ет.Ve smrti jsou si všichni rovni.

у́хо: во все у́ши слу́шатьnastražit uši, pozorně poslouchat

вдруг: Пришли́ все вдруг.Všichni přišli najednou.

вероя́тность: по все́й вероя́тностиs největší pravděpodobností

горе́ть: Больно́й весь гори́т.Pacient celý hoří. má vysokou teplotu

да: Все здесь? Да.Jsme všichni? Ano.

да́же: Все прити́хли, да́же де́ти.Všichni utichli, dokonce i děti.

да́льше: да́льше всехnejdál

душа́: от всей души́/всей душо́йz celého srdce, upřímně

крича́ть: крича́ть во всё го́рлоkřičet z plna hrdla

нала́диться: Не волну́йся, всё нала́дится.Neboj se, vše se urovná.

обо: обо всёмo všem

обойти́сь: Всё обойдётся.Všechno dobře dopadne.

позво́лить: Ду́мает, что ему́ всё позво́лено.Myslí si, že mu všechno projde.

пот: весь в поту́celý zpocený

про: всё про же́нщинvše o ženách

протанцева́ть: протанцева́ть весь ве́черprotancovat celý večer

равно́: Мне всё равно́.Je mi to jedno.

разверну́ть: разверну́ть окно́ на весь экра́нmaximalizovat okno, zvětšit okno na celou obrazovku

растяну́ть: растяну́ть фон на весь экра́нroztáhnout pozadí na celou obrazovku

свой: Всему́ своё вре́мя.Vše má svůj čas.

счастли́во: Всем счастли́во!Mějte se!

удо́бство: кварти́ра со все́ми удо́бствамиbyt 1. kategorie

успе́ть: всё успе́тьvšechno stihnout

вали́ть: вали́ть всё в одну́ ку́чуházet vše do jednoho pytle

весы́: на весы́ бро́шено/поло́жено всёvšechno je ve hře

воз: весь воз тяну́тьodedřít všechnu těžkou práci

волк: Как во́лка ни корми́, всё в лес смо́трит.Starého psa novým kouskům nenaučíš.

глаз: во все глаза́ гляде́тьupřeně se dívat

го́лос: во весь го́лосotevřeně, nahlas, z plna hrdla

го́рло: во всё го́рло крича́тьkřičet z plna hrdla

зо́лото: Не всё то зо́лото, что блести́т!Není všecko zlato, co se třpytí!

ка́пелька: вы́пить всё до ка́пелькиvypít vše do poslední kapky

конча́ться: Всё хорошо́, что хорошо́ конча́ется.Konec dobrý, všechno dobré.

ломо́та: У меня́ ломо́та во всем те́ле.Bolí mne celý člověk.

ме́рка: ме́рить всех одно́й ме́ркойměřit všem stejným metrem

па́рус: на всех паруса́хplnou parou

педа́ль: нажа́ть на все педа́лиnasadit všechny páky

пи́саный: Всё идёт как по пи́саному.Všechno jde jako po másle.

бума́га: бума́га всё те́рпитpapír snese všechno