Hlavní obsah

высо́кий

Vyskytuje se v

вы́сший: в вы́сшей сте́пениnanejvýš, nejvyšší měrou, velmi

голова́: голово́й вы́ше когоstrčit koho do kapsy rozumem ap.

кры́ша: вы́ше кры́шиnad hlavu, nad síly

вы́ше: вы́ше нуля́nad nulou o teplotě

наивы́сший: в наивы́сшей сте́пениnejvyšší měrou

образова́ние: вы́сшее образова́ниеvysokoškolské vzdělání

печа́ть: высо́кая//пло́ская печа́тьtisk z výšky/z plochy

ука́занный: ука́занный вы́шеuvedený výše

заведе́ние: вы́сшее уче́бное заведе́ниеvysoká škola

инста́нция: вы́сшая инста́нцияnejvyšší instance

понима́ние: Э́то вы́ше моего́ понима́ния.To je nad mé chápání.

рост: высо́кий/ни́зкий/сре́дний ростvysoká/malá/střední postava

сезо́н: высо́кий сезо́нhlavní sezóna

сре́дний: вы́ше сре́днегоnadprůměrně, nadprůměrný, nad normu

у́ровень: встре́ча на вы́сшем у́ровнеschůzka na nejvyšší úrovni

колоко́льня: плева́ть с высо́кой колоко́льниkašlat na něco

лоб: Вы́ше лба у́ши не расту́т.Žádný strom neroste do nebe.

полёт: пти́ца высо́кого полётаvelké zvíře o vlivném člověku

у́хо: Вы́ше лба у́ши не расту́т.Nikdo nepřekročí svůj stín.

matematika: прикладна́я/вы́сшая матема́тикаaplikovaná/vyšší matematika

nad, nade: рабо́ты вы́ше головы́práce nad hlavu

napětí: ни́зкое/переме́нное/высо́кое напряже́ниеnízké/střídavé/vysoké napětí

oblast: о́бласть ни́зкого/высо́кого давле́нияoblast nízkého/vysokého tlaku

pás: зо́на высо́кого давле́нияpás vysokého tlaku vzduchu

šlechta: вы́сшее/ни́зшее дворя́нствоvyšší/nižší šlechta

tisíc: вы́сшее о́бщество, верху́шка, верхи́ (о́бщества)horních deset tisíc

tlak: ни́зкое/высо́кое давле́ниеmed. nízký/vysoký tlak

tlakový: о́бласть высо́кого/ни́зкого давле́нияmeteor. tlaková výše/níže

úroveň: перегово́ры в верха́х, встре́ча на вы́сшем у́ровнеjednání na nejvyšší úrovni

vrchní: вы́сший судpráv. vrchní soud

vrchovatý: до кра́йности, в вы́сшей сте́пениvrchovatou měrou

výběrový: вы́сшее ка́чество, отбо́рный сортvýběrová kvalita

výše: о́бласть высо́кого давле́нияtlaková výše

vzdělání: нача́льное/сре́днее/вы́сшее образова́ниеzákladní/střední/vyšší vzdělání

vzhůru: Вы́ше го́лову!Hlavu vzhůru!

baroko: ра́ннее/высо́кое/по́зднее баро́ккоrané/vrcholné/pozdní baroko

domýšlivý: Он о́чень высо́кого мне́ния о себе́.Je velmi domýšlivý.

jednání: перегово́ры на вы́сшем у́ровнеjednání na nejvyšší úrovni

kvalita: това́р вы́сшего со́ртаzboží nejvyšší kvality

letecký: вы́сший пилота́жletecká akrobacie

mít: высо́кая температу́ра у когоmít horečku

nejvyšší: Наш дом са́мый высо́кий.Náš dům je nejvyšší.

pohybovat se: враща́ться в вы́сших круга́х о́бществаpohybovat se ve vyšších vrstvách společnosti

postava: высо́кая/ма́лая/стро́йная фигу́раvysoká/malá/štíhlá postava

povyšovat se: ста́вить себя́ вы́ше други́хpovyšovat se nad ostatní

povznést se: быть вы́ше предрассу́дковpovznést se nad předsudky

požadavek: У него́ высо́кие тре́бования.Má vysoké požadavky.

převyšovat: Она́ на го́лову вы́ше меня́.Převyšuje mě o hlavu.

rozhovor: перегово́ры на вы́сшем у́ровнеrozhovory na nejvyšší úrovni

sledovanost: высо́кий/ни́зкий ре́йтингvysoká/nízká sledovanost

škola: вы́сшее уче́бное заведе́ние, вузvysoká škola

špičkový: показа́ть высо́кий результа́тsport. podat špičkový výkon

trest: вы́сшая ме́ра наказа́нияnejvyšší trest

úřad: занима́ть высо́кий постzastávat vysoký úřad

velení: вы́сшее/верхо́вное кома́ндование в а́рмииvrchní velení v armádě

vysoce: высоко́ цени́ть кого/чегоvysoce si vážit koho/čeho

vysoký: высо́кая температу́раvysoká teplota

vyšší: вы́сшая цена́vyšší cena

vyznamenání: высо́кая прави́тельственная награ́даvysoké státní vyznamenání

vzrůst: высо́кий/ни́зкий/сре́дний ростvysoký/malý/střední vzrůst

zvěř: высо́кая дичьvysoká zvěř

hlava: Вы́ше го́лову!Hlavu vzhůru!

kašlat: плева́ть на что (с высо́кой колоко́льни)kašlat na co (zvysoka)

pýcha: Кто высо́ко лета́ет, тот ни́зко па́дает.Pýcha předchází pád.

vysoko: поста́вить высо́кую пла́нкуnasadit laťku vysoko mít velké cíle, nároky ap.

высо́кий: челове́к высо́кого ро́стаvysoký člověk