Hlavní obsah

высо́кий

Vyskytuje se v

вы́сший: в вы́сшей сте́пениnanejvýš, nejvyšší měrou, velmi

вы́сший: вы́сшая награ́даnejvyšší vyznamenání

вы́сший: вы́сшее образова́ниеvysokoškolské vzdělání

вы́сший: вы́сшая ме́ра наказа́нияnejvyšší trest, trest smrti

голова́: голово́й вы́ше когоstrčit koho do kapsy rozumem ap.

кры́ша: вы́ше кры́шиnad hlavu, nad síly

вы́сший: вы́сшая матема́тикаvyšší matematika

вы́ше: вы́ше нуля́nad nulou o teplotě

инста́нция: вы́сшая инста́нцияnejvyšší instance

наивы́сший: в наивы́сшей сте́пениnejvyšší měrou

образова́ние: вы́сшее образова́ниеvysokoškolské vzdělání

печа́ть: высо́кая//пло́ская печа́тьtisk z výšky/z plochy

ука́занный: ука́занный вы́шеuvedený výše

вы́сший: вы́сшее уче́бное заведе́ниеvysoká škola

вы́ше: Э́то вы́ше моего́ понима́ния.To je nad mé chápání.

голова́: с высоко́ подня́той голово́йs hrdě vztyčenou hlavou

заведе́ние: вы́сшее уче́бное заведе́ниеvysoká škola

понима́ние: Э́то вы́ше моего́ понима́ния.To je nad mé chápání.

рост: высо́кий/ни́зкий/сре́дний ростvysoká/malá/střední postava

сезо́н: высо́кий сезо́нhlavní sezóna

сре́дний: вы́ше сре́днегоnadprůměrně, nadprůměrný, nad normu

у́ровень: встре́ча на вы́сшем у́ровнеschůzka na nejvyšší úrovni

колоко́льня: плева́ть с высо́кой колоко́льниkašlat na něco

лоб: Вы́ше лба у́ши не расту́т.Žádný strom neroste do nebe.

полёт: пти́ца высо́кого полётаvelké zvíře o vlivném člověku

у́хо: Вы́ше лба у́ши не расту́т.Nikdo nepřekročí svůj stín.