Hlavní obsah

letecký

Přídavné jméno

  • возду́шный(sport ap.) (само)лётный(snímek ap.) авиацио́нныйletecká akrobacieвы́сший пилота́жletecká poštaвозду́шная по́чта, авиапо́чтаletecký výsadekавиадеса́нтletecký konstruktérавиаконстру́кторletecký zájezdавиату́рletecká základnaавиацио́нная ба́заletecký útokвозду́шное нападе́ние

Vyskytuje se v

doprava: automobilová/železniční/letecká dopravaавтомоби́льный/железнодоро́жный/возду́шный тра́нспорт

mapa: letecká mapaаэронавигацио́нная ка́рта

pošta: letecká poštaавиапо́чта

přehlídka: vojenská/letecká přehlídkaвое́нный/возду́шный пара́д

společnost: letecká společnostавиакомпа́ния

útvar: pěchotní/letecký útvarпехо́тная/авиацио́нная часть

uzel: letecký uzelузлово́й аэропо́рт

zájezd: letecký zájezdавиату́р

katastrofa: letecká katastrofaавиакатастро́фа

konstruktér: letecký konstruktérавиаконстру́ктор

linka: letecká linkaвозду́шная ли́ния, авиали́ния

nízkonákladový: dopr. nízkonákladová letecká společnostнизкобюдже́тная авиакомпа́ния

snímek: letecký snímekаэрофотосни́мок

snímkování: letecké snímkováníаэрофотосъёмка

spojení: autobusové/letecké/vlakové spojeníавто́бусное/возду́шное/железнодоро́жное сообще́ние

útok: voj. letecký útokвозду́шная ата́ка, (возду́шный) налёт

vrtule: letecká vrtuleвозду́шный винт

авиацио́нный: letecká základnaавиацио́нная ба́за

letecký: letecká akrobacieвы́сший пилота́ж