Hlavní obsah

испо́лнить

Dokonavé sloveso-ню, -нишь; -ненный

  1. vykonat, splnit, uskutečnitиспо́лнить прика́зsplnit rozkazиспо́лнить про́сьбу когоvyhovět komu
  2. vystoupit s písní ap., zahrát roli ap., přednést báseň

Dokonavé sloveso-ню, -нишь; -ненный

Vyskytuje se v

přání: splnit poslední přáníиспо́лнить после́днее жела́ние

přednést: přednést sonátuиспо́лнить сона́ту

rozkaz: splnit rozkazиспо́лнить прика́з

splnit: splnit rozkazиспо́лнить прика́з

vyhovět: Vyhověli naší prosbě.Они́ испо́лнили на́шу про́сьбу.

vykonat: vykonat rozsudekиспо́лнить пригово́р, привести́ в исполне́ние пригово́р

vystoupit: vystoupit v roli Hamletaиспо́лнить роль Га́млета

závazek: dostát (svým) závazkůmвы́полнить обяза́тельства, испо́лнить свой долг

испо́лнить: splnit rozkazиспо́лнить прика́з