Hlavní obsah

исполне́ние

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

пригово́р: привести́ пригово́р в исполне́ниеvykonat rozsudek

výkon: исполне́ние наказа́нияpráv. výkon trestu

plnění: исполне́ние трудовы́х обя́занностейplnění pracovních povinností

provedení: в конце́ртном исполне́нииv koncertním provedení

vykonat: привести́ в исполне́ние наказа́ниеvykonat trest

vyřídit: вы́полнить зака́з, приня́ть к исполне́нию зака́зvyřídit objednávku

исполне́ние: привести́ в исполне́ниеvykonat