Hlavní obsah

horní

Přídavné jméno

  1. (jsoucí nahoře) ве́рхнийanat. horní cesty dýchacíве́рхние дыха́тельные пути́Horní sněmovnaВе́рхняя пала́та
  2. odb.(hornický) го́рный

Vyskytuje se v

komora: horní/dolní komora parlamentuве́рхняя/ни́жняя пала́та парла́мента

končetina: horní/dolní končetinyве́рхние/ни́жние коне́чности

sněmovna: Horní/Dolní sněmovnaВе́рхняя/Ни́жняя пала́та

tisíc: horních deset tisícвы́сшее о́бщество, верху́шка, верхи́ (о́бщества)

tok: horní/střední/dolní tok řekyве́рхнее/сре́днее/ни́жнее тече́ние реки́

víčko: horní/dolní víčkaве́рхние/ни́жние ве́ки

katar: katar horních cest dýchacíchката́р ве́рхних дыха́тельных путе́й

paluba: horní/spodní palubaве́рхняя/ни́жняя па́луба