Hlavní obsah

horní

Vyskytuje se v

komora: ве́рхняя/ни́жняя пала́та парла́ментаhorní/dolní komora parlamentu

končetina: ве́рхние/ни́жние коне́чностиhorní/dolní končetiny

sněmovna: Ве́рхняя/Ни́жняя пала́таHorní/Dolní sněmovna

tisíc: вы́сшее о́бщество, верху́шка, верхи́ (о́бщества)horních deset tisíc

tok: ве́рхнее/сре́днее/ни́жнее тече́ние реки́horní/střední/dolní tok řeky

víčko: ве́рхние/ни́жние ве́киhorní/dolní víčka

katar: ката́р ве́рхних дыха́тельных путе́йkatar horních cest dýchacích

paluba: ве́рхняя/ни́жняя па́лубаhorní/spodní paluba

и́ндекс: ве́рхний и́ндексhorní index

ве́рхний: ве́рхний эта́жhorní patro

ката́р: ката́р ве́рхних дыха́тельных путе́йkatar horních cest dýchacích

пала́та: ве́рхняя/ни́жняя пала́таhorní/dolní komora parlamentu

horní: ве́рхние дыха́тельные пути́anat. horní cesty dýchací