Hlavní obsah

ве́рхний

Vyskytuje se v

и́ндекс: ве́рхний и́ндексhorní index

ката́р: ката́р ве́рхних дыха́тельных путе́йkatar horních cest dýchacích

пала́та: ве́рхняя/ни́жняя пала́таhorní/dolní komora parlamentu

horní: ве́рхние дыха́тельные пути́anat. horní cesty dýchací

komora: ве́рхняя/ни́жняя пала́та парла́ментаhorní/dolní komora parlamentu

končetina: ве́рхние/ни́жние коне́чностиhorní/dolní končetiny

sněmovna: Ве́рхняя/Ни́жняя пала́таHorní/Dolní sněmovna

strop: ве́рхний преде́л/потоло́к ценekon. cenový strop

svršek: ве́рхнее строе́ние пути́železniční svršek

tok: ве́рхнее/сре́днее/ни́жнее тече́ние реки́horní/střední/dolní tok řeky

víčko: ве́рхние/ни́жние ве́киhorní/dolní víčka

vrchem: выполня́ть ве́рхнюю (пряму́ю) пода́чуsport. podávat vrchem

vrstva: ве́рхние слои́ атмосфе́рыvrchní vrstvy atmosféry

katar: ката́р ве́рхних дыха́тельных путе́йkatar horních cest dýchacích

paluba: ве́рхняя/ни́жняя па́лубаhorní/spodní paluba

voda: ве́рхняя/грунтова́я вода́povrchová/spodní voda

vrchní: ве́рхний слой (кра́ски)vrchní nátěr (barvy)

ве́рхний: ве́рхний эта́жhorní patro