Hlavní obsah

vrstva

Vyskytuje se v

půdní: půdní vrstvaпо́чвенный слой

společenský: společenská vrstvaобще́ственный слой, социа́льная гру́ппа

krycí: krycí vrstvaпокры́тие, защи́тный слой

pohybovat se: pohybovat se ve vyšších vrstvách společnostiвраща́ться в вы́сших круга́х о́бщества

silný: silná vrstvaто́лстый слой

vyšší: vyšší vrstva (společnosti)верху́шка, вы́сшее о́бщество

озо́новый: ozonová vrstvaозо́новый слой

подко́жный: podkožní tuková vrstvaподко́жный жирово́й слой

vrstva: vrchní vrstvy atmosféryве́рхние слои́ атмосфе́ры