Hlavní obsah

ка́рта

Vyskytuje se v

немо́й: нема́я ка́ртаslepá mapa

блокиро́вка: блокиро́вка креди́тной ка́ртыzablokování kreditní karty

загада́ть: загада́ть на ка́ртахvyložit karty, věštit z karet

диско́нтный: диско́нтная ка́ртаslevová karta

плати́ть: плати́ть ка́ртой/по ка́ртеplatit kartou

чита́ть: чита́ть географи́ческие ка́ртыčíst z map, orientovat se v mapách

čip: платёжная ка́рта с чи́помplatební karta s čipem

čipový: ка́рта с чи́пом, чипо́вая ка́ртаčipová karta

děrný: перфорацио́нная ка́рта, перфока́ртаděrný štítek

grafický: графи́ческая ка́рта, видеока́рта, графи́ческий ада́птерvýp. grafická karta

karta: ба́нковская ка́рточка, платёжная ка́ртаplatební karta

lístek: ка́рта напи́тковnápojový lístek

mapa: аэронавигацио́нная ка́ртаletecká mapa

nápojový: ка́рта напи́тковnápojový lístek

paměťový: ка́рта па́мятиpaměťová karta

plastický: релье́фная ка́ртаplastická mapa

rozlišení: крупномасшта́бная ка́ртаgeogr. mapa s vysokým rozlišením

sázka: ста́вить/поста́вить на ка́рту чтоdávat/dát co v sázku

síťový: сетева́я ка́ртаvýp. síťová karta

svět: ка́рта ми́раmapa světa

topografický: топографи́ческая ка́ртаtopografická mapa

vykládat: гада́ть на ка́ртахvykládat karty

zařízení: счи́тывающее устро́йство (для карт)čtecí zařízení (pro karty)

zvukový: звукова́я ка́ртаvýp. zvuková karta

akceptovat: приня́ть/принима́ть креди́тную ка́ртуakceptovat platební kartu

aktivovat: активи́ровать сим-ка́ртуaktivovat SIM kartu

balíček: коло́да картbalíček karet

blokace: блокиро́вка ка́ртыblokace (platební) karty

cesta: Вы мо́жете мне показа́ть доро́гу на ка́рте?Můžete mi ukázat cestu na mapě?

čtečka: картри́дер, счи́тыватель карт па́мятиčtečka paměťových karet

debetní: дебето́вая ка́ртаdebetní (platební) karta

dobíjecí: ка́рта опла́тыdobíjecí kupón

evidenční: учётная ка́ртаevidenční karta

hádat: гада́ть на ка́ртах/по руке́hádat z karet/ruky

hrací: игра́льные ка́ртыhrací karty

hrát: игра́ть в ша́хматы/ка́ртыhrát šachy/karty

interaktivní: интеракти́вная ка́ртаvýp. interaktivní mapa

katastrální: када́стровая ка́ртаkatastrální mapa

kreditní: креди́тная ка́ртаkreditní karta

magnetický: магни́тная ка́ртаmagnetická karta

mastit: ре́заться в ка́ртыmastit karty

měřítko: ка́рта в масшта́бе 1:5 000 000mapa v měřítku 1:5 000 000

motokára: го́нки на ка́ртах, ка́ртингzávody motokár

plán: ка́рта го́родаplán města

povětrnostní: ка́рта пого́дыpovětrnostní mapa

tahat: тяну́ть ка́ртуtahat si kartu

vytáhnout: вы́тянуть ка́рту/лотере́йный биле́тvytáhnout (si) kartu/los

zablokovat: заблоки́ровать ка́рту в слу́чае её уте́риzablokovat kartu v případě její ztráty

zaplatit: оплати́ть нали́чными/ка́ртойzaplatit hotově/kartou

čára: сорва́ть пла́ны кого, спу́тать ка́рты комуudělat komu čáru přes rozpočet

riskovat: ста́вить всё на ка́ртуriskovat všechno

stůl: откры́ть свои́ ка́ртыvyložit karty na stůl

škrt: спу́тать ка́рты кому, расстро́ить чьи пла́ныudělat komu škrt přes rozpočet překazit plány

ven: раскры́ть ка́рты(vy)jít s pravdou ven

vsadit: поста́вить всё на одну́ ка́ртуvsadit vše na jednu kartu

vyjít: раскры́ть ка́рты, пойти́ в откры́туюvyjít s pravdou ven

želízko: ста́вить на две ка́ртыmít dvě želízka v ohni

ка́рта: ка́ртыkarty hra